ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2015. augusztus 12.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás jóváhagyására (írásban)
 • 3.  Javaslat „Nagykanizsa településrendezési terv módosítás – Miklósfai major” egyeztetési anyagához érkezett észrevételekre adott válaszok elfogadására (írásban)
 • 4.  Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívás vonatkozásában (írásban)
 • 5.  Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására (írásban)


 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat a 4918/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)
 • 7.  Javaslat csatornaprojekt keretében a Nagykanizsa 0194/6 hrsz ingatlanon elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 8.  Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági feladatkörben hozott ZA01-01242-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban)
 • 9.  Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági feladatkörben hozott ZA01-00960-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban)
 • 10.  Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági feladatkörben hozott ZA01-01306-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban)