ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. augusztus 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül megvalósítandó geotermikus hőenergia (geotermikus hőszolgáltatás) biztosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)
 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)
 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat Orbán Nándor mellszobor felállítására (írásban)
 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 9.  Interpellációk, kérdések
 • 10.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 11.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 12.  Javaslat a Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)