ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. szeptember 24.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai fiataloknak adható szociális ösztöndíj szabályairól szóló 52/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra (írásban)
 • 3.  Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 6.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)
 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 9.  Javaslat nem-lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 10.  Javaslat egyes közutak elnevezésére (írásban
 • 11.  Javaslat a Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 • 12.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 13.  Interpellációk, kérdések
 • 14.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Nem lakáscélú helyiségek bérletéről rendelet módosítása 3-2003.(I.29.)
 • 101.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésre - vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervének elfogadására
 • 102.  50 méteres fedett versenyuszoda beruházási program

  1. Kiegészítés

 • 103.  Pályázat műfüves pályák építésére


 • Zárt ülés:

 • 15.  Javaslat a Nagykanizsa, Ipari Park 649/94. helyrajzi szám alatti ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
 • 16.  Javaslat a XIX. számú felnőtt háziorvosi körzet átadására (írásban)
 • 17.  Fellebbezések (írásban)