ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. október 29.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2016. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 • 3.  A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2016. évi szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 5.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 2015. évi fejlesztésére (írásban)
 • 7.  Tájékoztató a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal működésének tapasztalatairól (írásban)
 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 9.  Interpellációk, kérdések
 • 10.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Városfejlesztő Társaság, Integ.Területi Program Bíráló Bizottság létrehozása
 • 200.  MEGHÍVÓ - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének azonnali soron kívüli ülését a 2015. október 29-én (csütörtök) 13.00 órára összehívott soros közgyűlést követő időpontra az SzMSz 10. § (8) bekezdése alapján összehívom.
 • 201.  „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv II. ütem” megnevezésű projekt műszaki tartalom módosítása (írásban)
 • 202.  Javaslat „Ligetváros szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt építési beruházásához kapcsolódó többlet feladatok elvégzésére (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester Meghívott: Horváth István divízióvezető


 • Zárt ülés:

 • 2.  A Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázatának elbírálása (írásban)
 • 11.  Javaslat a Magyar utca 23. szám alatti üres bérlakások értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 12.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 13.  Fellebbezések (írásban)