ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. november 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 3.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat bérlakások értékesítésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)

  2. Kiegészítés

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)
 • 7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának elfogadására (írásban)
 • 8.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (írásban)
 • 9.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 10.  Javaslat a településrendezési terv 2015. évi módosításaira érkezett észrevételek és az azokra adott válaszok elfogadására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Vár utcai Principális csatorna feletti híd 2016. évben történő felújítására (írásban)
 • 12.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)
 • 13.  Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Tervének módosítása (írásban)
 • 14.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 • 15.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 16.  Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési tervére (írásban)
 • 18.  Javaslat köznevelési intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezésére (írásban)
 • 19.  Javaslat a 2016/2017. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapítására (írásban)
 • 20.  Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési év indításáról (írásban)
 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 22.  Interpellációk, kérdések
 • 23.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat az önkormányzatot a Csónakázó-tavon megillető halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)
 • 25.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)
 • 26.  Javaslat a IX. számú vegyes fogorvosi körzet átadására (írásban)
 • 27.  Fellebbezés (írásban)