ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. december 17.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Ipari Park módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkatervére (írásban)
 • 6.  Javaslat a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntés megerősítésére (írásban)
 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői pályázatának elbírálására (írásban)
 • 9.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)
 • 10.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 11.  Interpellációk, kérdések
 • 12.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 4.  Javaslat Városfejlesztő Társaság, valamint Integrált Területi Program Bíráló Bizottság létrehozásához szükséges dokumentumok elfogadására (írásban)
 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 13.  Javaslat az önkormányzatot a Csónakázó-tavon megillető halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)
 • 14.  Javaslat a Zrínyi u. 33. szám alatti ingatlanra kötött használati szerződés megszüntetésére és új használati szerződés megkötésére (írásban)
 • 15.  Javaslat a Netta - Pannonia Kft.-vel és a Viridis - Pannonia Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 16.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)
 • 17.  Fellebbezés (írásban)
 • 100.  Javaslat köznevelési intézmények intézményvezető-helyettesi pályázatainak véleményezésére