ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. február 25.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat védőoltásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 7.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 9.  Javaslat a 2016. évi intézményi felújítási program elfogadására (írásban)
 • 10.  Javaslat a 2016. évi közlekedési létesítmények fejlesztési programjának elfogadására (írásban)
 • 11.  Javaslat informatikai eszközök beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 • 12.  Javaslat földgáz beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)
 • 14.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)
 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a Médiaház kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 18.  Javaslat a Kodály Zoltán Művelődési Ház önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 • 19.  Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés 1. számú módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 20.  Javaslat a Kanizsa Kajak-Kenu Klubbal kötött használati szerződés megszüntetésére és új használati szerződés megkötésére (írásban)
 • 21.  Javaslat a Bálits Károly Vívócsarnok használatba adására (írásban)
 • 22.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 • 23.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2015. évben lezárult perekről (írásban)
 • 100.  Király u. 6. üres lakás értékesítése