ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. március 31.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 2.  Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 36/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelet
 • 3.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi Üzleti Terve
 • 4.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.2016. évi Üzleti Terve
 • 5.  Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.2016. évi Üzleti Terve
 • 6.  Kanizsa Uszoda Kft. 2016. évi Üzleti Terve
 • 7.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása
 • 8.  Javaslat a településrendezési terv módosítására
 • 9.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére
 • 10.  Javaslat a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatásának folyamatosságával kapcsolatos döntések meghozatalára
 • 11.  Javaslat a szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság kiszélesítésére
 • 12.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
 • 13.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
 • 14.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2015. évi sportéletéről
 • 15.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására
 • 16.  Javaslat a 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására
 • 17.  Javaslat közterület elnevezésre
 • 18.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2016. évi tételes beruházási, felújítási terve
 • 19.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
 • 20.  Javaslat 2016. évi intézményi felújítási program elfogadására
 • 21.  Dr. Fodor Csaba képviselő „Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért” tárgyban benyújtott önálló indítványa
 • 22.  Polgármesteri tájékoztató

  1. Kiegészítés

 • 23.  Interpellációk, kérdések
 • 24.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 25.  Javaslat a gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
 • 100.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ NAPIREND - Fellebbezés