ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2010. június 22.
Nyílt ülés:

 • 13.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 14.  Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 15.  Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 16.  Beszámoló a Kanizsa TV Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 17.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 18.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
 • 19.  Beszámoló a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 20.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2009. évi mérlegbeszámolója (írásban)
 • 21.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 22.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 23.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)
 • 24.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006. (III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)
 • 25.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)
 • 26.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(III.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)
 • 27.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2009. (II.11.) számú rendelete módosítására (írásban)
 • 28.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006.(VI.8.) sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002.(VII.3.) sz. rendelet módosítására (írásban)
 • 29.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)
 • 30.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályzási terv, helyi építési szabályzat) módosításáról szóló 181/2010.(IV.29.) közgyűlési határozat 1. pontjának módosítására (írásban)
 • 31.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén több, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonására (írásban)
 • 32.  Javaslat a biohulladék gyűjtésbe bevonandó ingatlanok meghatározására (írásban)
 • 33.  Javaslat a „NYDOP-2010-5.3.1/A, Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” keretén belül pályázat benyújtására (írásban)
 • 34.  Javaslat a „Lehetőség kell a jelennek, hogy legyen esély a jövőnek” – Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a Bolyai János Általános Iskolában” című, NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált beruházás indítására (írásban)
 • 35.  Javaslat a TÁMOP-5.2.5/B-10/2 „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” elnevezésű pályázat benyújtására (írásban)
 • 36.  Javaslat beszédfogyatékos gyermekek ellátásának megszervezésére és városi iskolapszichológus munkakör létesítéséről szóló 156/2010.(III. 30.) számú határozat módosítására
 • 37.  Javaslat adófelülvizsgálati és adótanácsadási feladatokkal foglalkozó szervezet igénybevételére (írásban)
 • 38.  Javaslat a 2010. évre tervezett hitelfelvétel előkészítési feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2010. (III.30.) számú határozat módosítására, kiegészítésére (írásban)
 • 39.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)
 • 40.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)
 • 41.  Javaslat a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv” megnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 42.  Javaslat az energia-megtakarítást eredményező pályázatok önkormányzati támogatásáról szóló 316/2008.(IX.02.) számú közgyűlési határozat módosítására (írásban)
 • 43.  Döntés a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében indított koncessziós pályázatról (írásban)
 • 44.  Javaslat az Alkotmány Agro Zrt. ivóvízvezetékének önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 • 45.  Javaslat az Ifjúság és Hársfa utcák járdafelújítására (írásban)
 • 46.  Javaslat a Kölcsey u. 11. sz. ingatlan hasznosítására (írásban)
 • 47.  2010. évi orvosi rendelő felújítási program: A Csengery u. 35., a Nagyrác u. 2. és az Alkotmány u. 75. szám alatti orvosi rendelők felújítása, átalakítása (írásban)
 • 48.  Javaslat a kiskanizsai ravatalozó bővítéses rekonstrukció beruházás indítására (írásban)
 • 49.  Javaslat a 61-es főút elkerülő szakaszán épülő közvilágítási hálózat új elemeinek önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)
 • 50.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. „összeolvadására” és a Kanizsa Média Zrt. létrehozására (írásban)
 • 51.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 52.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)
 • 53.  Javaslat a PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS (PANNON EGTC) létrehozására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító tagként való csatlakozására (írásban)
 • 54.  Horvát-magyar együttműködési projekt előfinanszírozása (írásban)
 • 55.  Javaslat a külkapcsolati költségvetési előirányzat emelésére (írásban)
 • 56.  Javaslat külföldi kiküldetésre Puchheimbe (írásban)
 • 57.  Javaslat helyiség biztosítására a FŐKEFE Nonprofit Kft. részére (írásban)
 • 58.  Javaslat a Nagykanizsai Atlétikai Klub támogatási kérelmének elfogadására (írásban)
 • 59.  Javaslat a Nagykanizsai Izzó Sport Egyesület támogatási kérelmére (írásban)
 • 60.  Javaslat a Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében az Egészségügyi Alapellátás részére gép-, műszer beszerzéshez keretösszeg elfogadására (írásban)
 • 61.  Javaslat az Olajbányász pálya üzemeltetési szerződésének megkötésére (írásban)
 • 62.  „Szlogen és logó a városrehabilitációnak” című nyílt ötletpályázat nyertesének kiválasztása (írásban)
 • 63.  Városrehabilitációs ad-hoc bizottság szervezeti felépítése (írásban)
 • 64.  Javaslat a megvalósult új autóbusz utasvárók ülőhelyekkel történő kiegészítésére (írásban)
 • 65.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Zalakaros Város Önkormányzata, illetve Zalaszentbalázs Község Önkormányzatával közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére (írásban) Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 66.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben, illetve a Polgármesteri Hivatalban korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére (írásban)
 • 67.  Javaslat a 8-as sz. Fogászati Szolgálat megüresedő fogorvosi állásának betöltésére (írásban)
 • 68.  Javaslat a Nagykanizsa, Teleki u. 6. és 8. szám alatti lakóépületekben lakó bérlők elhelyezésére (írásban)
 • 69.  Javaslat a Nagykanizsa Rozgonyi utca 3. szám alatti pincelakás értékesítésére (írásban)
 • 70.  Javaslat a Delfin Tanácsadó és Szolgáltató Egyesület támogatására (írásban)
 • 71.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola tanulócsoportjainak a 2010/2011 tanévben történő elhelyezéséről szóló 153/2010.(III. 30.) számúhatározat módosítására (írásban)
 • 72.  Javaslat a középtávú 2011-2016-os Ifjúságpolitikai Koncepció előkészítését megelőző ifjúságkutatás elvégzésére (írásban)
 • 73.  Javaslat társulási szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elfogadására (írásban) Kiegészítés 1.
 • 74.   Javaslat a költségvetési szervek megvalósítási tervének és teljesítménytervének elkészítése alóli mentesítésre (írásban)
 • 75.  Javaslat elvi tulajdonosi döntések meghozatalára az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes vagy kedvezményes használatba (bérbe) adása eseteiben
 • 76.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés alapján biztosított hajléktalan-ellátás, valamint a város területén működtetett egyéb szociális szolgáltatások 2009. évi tevékenységéről, valamint a 2009. évi önk
 • 77.  Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)
 • 78.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátási feladatainak ellátására (írásban)
 • 79.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • 80.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 81.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)
 • 2.  Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 3.  Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 4.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 5.  Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2010. évi üzleti tervének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat a nyilvános versenytárgyaláson értékesítendő ingatlanok kikiáltási árának meghatározására (írásban)
 • 8.  Javaslat döntéshozatalra elővásárlási joggal érintett ingatlanok adásvétele ügyében (írásban)
 • 9.  Javaslat döntéshozatalra elővásárlási joggal érintett ingatlanok adásvétele ügyében (írásban)
 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4918/7. hrsz-ú kivett közpark (Ifjúsági Park) ingatlan megosztására és egy része művelési ágának megváltoztatására(írásban)
 • 11.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőinek elhelyezésére (írásban)
 • 12.  Fellebbezések (írásban)