ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. április 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)
 • 5.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft. Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  A Kanizsa Újság Kft. (Végelszámolás alatt) 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
 • 8.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (írásban)
 • 9.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolója (írásban)
 • 10.  A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)
 • 11.  VIA Kanizsa Városüzemeltető NZrt. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 12.  A Kanizsa Újság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója (írásban)
 • 13.  Javaslat pályázatok benyújtására az
 • 14.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
 • 15.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (írásban)
 • 16.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)
 • 17.  Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerződés szerinti, a pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2015. évi tevékenységéről (írásban)
 • 18.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerződés szerinti, a családi napközi biztosítására vonatkozó 2015. évi tevékenységéről (írásban)
 • 19.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2015. évi nagykanizsai tevékenységéről (írásban)
 • 20.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 21.  Interpellációk, kérdések
 • 22.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 23.  Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
 • 24.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
 • 25.  Javaslat a gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 • 26.  Javaslat féléves kincstárjegy vásárlására (írásban)
 • 27.  Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti I. emelet 2. ajtószámú üres lakás értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 100.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ NAPIREND - nk-i 649-139. hrsz. közút ingatlan értékesítés