ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. május 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)
 • 4.  Javaslat korábban szövetkezeti használatban levő egyes ingatlanok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 5.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
 • 6.  Javaslat a korpavári I. világháborús emlékmű felújítására irányuló pályázat beadására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester

  1. Kiegészítés

 • 7.  Javaslat a 2015. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.)(írásban)
 • 8.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója jóváhagyása (írásban)
 • 9.  Javaslat a Múzeum tér Rozgonyi utcára történő végleges kikötésének megvalósítására (írásban)
 • 10.  Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetői pályázatainak véleményezésére (írásban)
 • 11.  Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2016. évi működésére (írásban)
 • 12.  Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)
 • 13.  Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2015. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységéről (írásban)
 • 14.  Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 2015. évi tevékenységéről (írásban)
 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások
 • 102.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ NAPIREND - Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a nagykanizsai 13404/6 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 13403/4 hrsz-ú kivett közút egy részének értékesítésére (írásban)
 • 19.  Javaslat a nagykanizsai 1937/1 hrsz-ú kivett közút egy részének értékesítésére (írásban)
 • 20.  A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2015. évi beszámolója és 2016. évi Üzleti Terve (írásban)
 • 100.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ NAPIREND - Javaslat döntéshozatalra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében a 3799/1 hrsz ingatlan egy részének értékesítése kapcsán
 • 101.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ NAPIREND - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület szerződés