ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. június 30.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára (írásban)
 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2015. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának megalkotására, valamint a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-vel k
 • 4.  Javaslat a közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 • 5.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 6.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 • 9.  Javaslat Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Társulási megállapodásának, valamint a Társulás által fenntartott Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 10.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-vel megkötött közhasznúsági szerződés módosítására (írásban)
 • 12.  Javaslat a felnőtt- és gyermek háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti díjak módosítására (írásban)
 • 13.  Javaslat a nyomtatási szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 • 14.  Horváth Jácint képviselő önálló indítványa (írásban)
 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a nagykanizsai 10173 hrsz-ú közút ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 19.  Javaslat a nagykanizsai 695/1 hrsz-ú sporttelep egy részének értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 20.  Fellebbezések (írásban)