ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. október 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2017. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat a 2017. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 • 8.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 9.  Javaslat az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 • 10.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)
 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 12.  Interpellációk, kérdések
 • 13.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Zöld város-zöld Nagykanizsa projekt


 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat helyi közösségi közlekedés folyamatos biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)