ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2016. december 15.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkatervére (írásban)
 • 6.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 7.  Javaslat több ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére (írásban)
 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 9.  Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)
 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési tervére (írásban)
 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2021-es időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására (írásban)
 • 14.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 15.  Interpellációk, kérdések
 • 16.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerződés megkötésére


 • Zárt ülés:

 • 17.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 18.  Javaslat a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 19.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezető pályázatának elbírálására (írásban)
 • 20.  Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetői pályázatának véleményezésére (írásban)
 • 101.  Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft. folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (bizalmas)