ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2017. január 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a készülő új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Tripammer utcai tömbterület módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (írásban)
 • 7.  Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban)
 • 8.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerződés megkötésére (írásban)
 • 9.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban)
 • 10.  Javaslat a 2017-2018-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)
 • 11.  Beszámoló a Thúry György Múzeum 2016. évi tevékenységéről (írásban)
 • 12.  Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2016. évi tevékenységéről (írásban)
 • 13.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 14.  Interpellációk, kérdések
 • 15.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 16.  Javaslat a nagykanizsai 13537. hrsz.-ú szántó és erdő ingatlan hasznosításával összefüggő döntés meghozatalára (írásban)
 • 17.  Fellebbezés (írásban)