ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2017. február 23.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 5.  Javaslat a helyi építési szabályzatban lévő egyes magasabb rendű jogszabállyal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésére (írásban)
 • 6.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)

  2. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)
 • 9.  Javaslat a földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 10.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 12.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 13.  Interpellációk, kérdések
 • 14.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Közlekedési létesítmények 2017. évi fejlesztési programja


 • Zárt ülés:

 • 15.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálására (írásban)
 • 16.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2016. évben lezárult perekről (írásban)
 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 • 101.  Balatonberényi üdülő tulajdoni hányadának értékesítése