ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. május 31.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)
  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 2.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató                                Zakó László elnök Jobbik Magyarországért Mozg.Párt                         Bogár Ferenc elnök MSZDP                         Böröcz Zoltán elnök MSZP                         Röst János elnök SZDSZ                         Cseresnyés Péter elnök FIDESZ

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(III.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2009. (II.11.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006.(VI.8.) sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 39/2002.(VII.3.) sz. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Kiegészítés 1.

  Kiegészítés 2.

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályzási terv, helyi építési szabályzat) módosításáról szóló 181/2010.(IV.29.) közgyűlési határozat 1. pontjának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Beszámoló a Kanizsa TV Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló, Nagy Imre ügyvezető

 • 9.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 10.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 11.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2009. évi mérlegbeszámolója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt. Nk., Garay u. 21.  

 • 12.  Beszámoló a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. Nk., Zrínyi M. u. 35.

  Jegyzőkönyv  

 • 13.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nk., Teleki u. 19.), Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető Nk., Sabján Gy. u. 3.  

 • 14.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Markó András könyvvizsgáló, Mérksz Andor ügyvezető igazgató  

 • 15.  A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2009. évi működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester    Meghívott:Bali Vera irodavezető Nk., Csengery u. 1-3.  

 • 16.  Forrás biztosítása a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. mint ajánlatkérő által lefolyatott „Nagykanizsa út-, híd-, járdafenntartás” c. közbeszerzési eljárás során kötendő vállalkozási szerződéshez (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. Nk., Zrínyi M. u. 35. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)  

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén több, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 18.  Javaslat a biohulladék gyűjtésbe bevonandó ingatlanok meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető  

 • 19.  Javaslat a „NYDOP-2010-5.3.1/A, Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” keretén belül pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Sajni József igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa  

 • 20.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Kiegészítés 1.

  Kiegészítés 2.

 • 21.  Javaslat a kiskanizsai ravatalozó bővítéses rekonstrukció beruházás indítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kalamár Márta 8800 Nk., Felsőerdő u. 28., Vörös Andrea Tünde8800 Nk., Postakert u. 30.

  Kiegészítés

 • 23.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Bajné Böjti Angéla 8800 Nk., Alkotmány út 1/a., Bécsiné Jakabfi Marianna 8800 Nk., Majorkert u. 13., Horváth János 8800 Nk., Rozgonyi u. 22., Magyar Ferenc 8800 Nk., Maort u. 25., Tóth Ferenc 8900 Zeg., Orgona u. 7.  

 • 24.  Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott. Bagarus Ágnes 8778 Újudvar, Fő u. 39.

 • 25.  Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Farkas Tünde Éva 8800 Nk., Pityer út 19., Horváth Zsolt 8885 Valkonya, Fő utca 41., Johanidesz István 8800 Nk., Kazanlak krt.14/D  

 • 26.  Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott. Bene Csaba 8800 Nk., Platán sor 5/A

 • 27.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV Kft. „összeolvadására” és a Kanizsa Média Zrt. létrehozására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Dóró János ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető  

  Kiegészítés

  Melléklet média összeolvadás

  Kiegészítés 2.

  Kiegészítés 3.

 • 28.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Körmendi Viktória Egyesített Bölcsőde intézményvezetője Nk., Rózsa u. 7/a  

 • 29.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Sajni József igazgató Nk., Iskola u. 10., Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Péntek Lászlóné igazgató Nk., Alkotmány u. 81., Zrínyi Miklós Általános Iskola Faller Zoltán igazgató Nk., Zrínyi M. u. 38., Bodó Tamás Homokkomárom Község Önkormányzata 8777 Homokkomárom, Jókai Mór u. 18., özv. Kele Lászlóné Hosszúvölgy Község Önkormányzata 8777 Hosszúvölgy, Petőfi S. u. 9.

   

  Kiegészítés

  Kiegészítés 2.

 • 30.  Javaslat a PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS (PANNON EGTC) létrehozására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító tagként való csatlakozására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Alapszabály EGTC

  Egyezmény EGTC

 • 31.  Horvát-magyar együttműködési projekt előfinanszírozása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Bali Veronika Irodavezető, Tourinform Iroda Nk., Csengery u. 1-3., Farkas Tibor Kanizsai Kulturális Központ Intézményvezető Nk., Széchenyi tér 5-9., Vargovics József Árpádné Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnök Nk., Rozgonyi út 1.  

 • 32.  Javaslat a külkapcsolati költségvetési előirányzat emelésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Kiegészítés

 • 33.  Javaslat külföldi kiküldetésre Csáktornya Város Napjára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 34.  Javaslat külföldi kiküldetésre Puchheimbe (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  Javaslat helyiség biztosítására a FŐKEFE Nonprofit Kft. részére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt. Nk., Garay u. 21.  

 • 36.  Javaslat a Nagykanizsai Atlétikai Klub támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Parti Tibor Klub elnök Nk., Csányi u. 8/c

 • 37.  Javaslat a Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében az Egészségügyi Alapellátás részére gép-, műszer beszerzéshez keretösszeg elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2010. évi működtetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kókainé Hámorszky Éva Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója Nk., Csokonai u. 1., Bagarus Ágnes Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója Nk., Attila u. 2.  

 • 39.  Javaslat az Olajbányász pálya üzemeltetési szerződésének megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  „Szlogen és logó a városrehabilitációnak” című nyílt ötletpályázat nyertesének kiválasztása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Városrehabilitációs ad-hoc bizottság szervezeti felépítése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Melléklet

 • 42.  Javaslat a megvalósult új autóbusz utasvárók ülőhelyekkel történő kiegészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Javaslat beszédfogyatékos gyermekek ellátásának megszervezésére és városi iskolapszichológus munkakör létesítéséről szóló 156/2010.(III. 30.) számú határozat módosítására

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola tanulócsoportjainak a 2010/2011 tanévben történő elhelyezéséről szóló 153/2010.(III. 30.) számúhatározat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kalamár Márta Bolyai János Általános Iskola igazgatója Nk., Erzsébet tér 9., Jeszenői Csaba Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója Nk., Rozgonyi u. 25., Farkas Tibor Kanizsai Kulturális Központ igazgatója Nk., Széchenyi tér 5-9.  

 • 45.  Javaslat a nagykanizsai Nagyváthy u. forgalmi rendjének szabályozását szolgáló várakozási engedélyek bevezetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. Nk., Zrínyi M. u. 35.

  Melléklet  

 • 46.  Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2009. évi fenntartói eredményeiről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Intézményvezetők

 • 47.  Tájékoztató a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Birkner Zoltán oktatási igazgató Nk., Zrínyi M. u. 33., Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató Nk., Zrínyi M. u. 18.  

 • 48.  Javaslat a középtávú 2011-2016-os Ifjúságpolitikai Koncepció előkészítését megelőző ifjúságkutatás elvégzésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 49.  Javaslat társulási szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Liszó Község Önkormányzata, Novák Csaba polgármester Liszó, Kanizsai u. 41. 8832 Belezna Község Önkormányzata, Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20. 8855 Nemespátró Község Önkormányzata , Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi S. u. 3. 8857  

  Kiegészítés

 • 50.  Javaslat a költségvetési szervek megvalósítási tervének és teljesítménytervének elkészítése alóli mentesítésre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 51.  Javaslat a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ üzemeltetési tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 52.  Javaslat elvi tulajdonosi döntések meghozatalára az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes vagy kedvezményes használatba (bérbe) adása eseteiben

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató  

 • 53.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés alapján biztosított hajléktalan-ellátás, valamint a város területén működtetett egyéb szociális szolgáltatások 2009. évi tevékenységéről, valamint a 2009. évi önk

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Antal Istvánné területi vezető Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Nk., Sugár u. 28., Büki Pálné Idősügyi Tanács társelnöke Nk., Ifjúság u. 37.  

 • 54.  Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 55.  Tájékoztató a 2009. évi közcélú és közhasznú foglalkoztatási programok végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. Nk., Zrínyi M. u. 35.  

 • 56.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő ingatlan-vagyonról a 2009. december 31-i állapot szerint (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 57.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  PM.táj.mellék.tűzoltóság április

  PM.tájék.Kanizsa Felsőoktatás - melléklet

  PM.tájék.Alapellátás- melléklet

  Polgármesteri tájék. 2010. május 27.

  Kiegészítés 1.

  Kiegészítés 2.

  Kiegészítés 3.

  Kiegészítés 4.

  Kiegészítés 5.

  Kiegészítés 6.

  Kiegészítés 7.

   

 • 58.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 59.  Napirend utáni felszólalások
 • 60.  Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola területén lévő ingatlanrész bérbeadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kókainé Hámorszky Éva igazgató Csokonai u. 1.  

 • 61.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4918/7. hrsz-ú kivett közpark (Ifjúsági Park) ingatlan megosztására és egy része művelési ágának megváltoztatására(írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 62.  Javaslat döntéshozatalra elővásárlási joggal érintett ingatlanok adásvétele ügyében (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 63.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőinek elhelyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt. Nk., Garay u. 21.  

 • 64.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Gazdasági társaságok vezető tisztségviselői (gazdasági társaságok székhelyén)  

  Kieg. köztulajdonban álló gazd.társaságok takarékosabb működéséről szóló...

 • 65.  Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Göncz Ferenc 8800 Nk., Árpád utca 9., Zsoldos Tamásné 8800 Nk., Huszti tér 5.  

 • 66.  Fellebbezések

  Fellebbezés - Matola Zoltán

  Fellebbezés - Mihalicz Hajnalka

  Fellebbezés - Mihalicz Tünde

 • 100.  Javaslat fegyelmi eljárás indítására
 • 101.  61-es főút elkerülő szakaszán közvilágítás
 • 102.  Polgármester szabadságának kiadása
 • 103.  Törvényességi észrevétel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 30-i ülésén elfogadott "Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil- és vezetékes telefonszolgáltatás vállalkozásba adására" előterjesztés alapján hozott 15/2010.(III.30.) határozathoz (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 104.  Nk-i Izzó Sport Egyesület támogatási kérelme