ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. december 22.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 266. hrsz-ú árok forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 2.  Javaslat az 539/3/2009.(X.29.) számú közgyűlési határozat módosítására és az SWC Kanizsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel wakeboard pálya létrehozása céljából kötendő használati szerződés megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Meghívottak: Nagy Péter ügyvezető – SWC Kanizsa Kft. 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 87., Gelencsér Andrea elnök – Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület 8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3.

 • 3.  Javaslat MÁV Sportcsarnok megvásárlására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Tájékoztató a 2010. évi BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat lebonyolításáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú – Ipari Parkban lévő – forgalomképes „kivett beépítetlen terület” értékesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 6.  Fellebbezések (írásban)
 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009.(III.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2009.(II.11.) számú, az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Bene Csaba önkormányzati képviselő

 • 9.  Javaslat a helyi adórendeletek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 10.  A Kanizsai Dorottya Kórház intézményi szabályzatának módosítása a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 11.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház részére beruházói jog biztosítására a soron kívüli gép- műszerbeszerzéseire (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 12.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2010. évi díjak megállapítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft., Kozma Péter ügyvezető Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

 • 13.  Javaslat a 9. sz. Fogászati Szolgálat, várhatóan 2010. április 1-jétől megüresedő fogorvosi állásának betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Ferenczi Hunor-Áron 8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 2.

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Javaslat az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) sz. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 16.  Javaslat a Zala Volán Zrt. részére a 2010. évi veszteségfinanszírozás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató, Zala Volán Zrt.

 • 17.  Javaslat a 2010. évi víz-, és csatornadíjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

 • 18.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének lakossági víz- és csatorna díjkompenzációról szóló 7/2008.(II.29.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2009.(III.21.) számú rendelete I/16. melléklete „Választókerületi fejlesztési céltartalék, út-, járda-, sport-, kultúra céljaira” sor támogatható beruházásainak meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv” megnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat az Inkubátorház beruházásához szükséges forráshiány csökkentésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: PannonInsel 2000 Ingatlanhasznosító, Mérnöki és Építő Kft. (Nagykanizsa, József A. u. 11.) Varga László tervező, Kanizsaber Kft. (Nagykanizsa, Ady E. u. 50.) Gerócs László ügyvezető

 • 23.  Pénzeszköz átadási megállapodás a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Egri Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok; Dr. Molnár József r. alezredes, kapitányságvezető

 • 24.  Javaslat a 2010. évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Egri Gyula tü. parancsnok Nagykanizsa, Kossuth tér 25.

 • 25.  Javaslat a „Thrák Királyok Völgye” című kiállítás megszervezéséhez szükséges pénzügyi igény támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kőfalvi Csilla intézményvezető Nk., Erzsébet tér 14-15.

 • 26.  Javaslat a "Vasút a Gyermekekért" Alapítvány Óvodájában a gyermekek részére szolgáltatott élelmezés igénybevételéért fizetendő napi térítési díjak megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: „Vasút a Gyermekekért” Alapítvány óvodájának vezetője Kuczoginé Tálosi Amália Nagykanizsa, Erdész u. 3.

 • 27.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 28.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal cafeteria rendszerének kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 29.  Javaslat az önkormányzati intézmények cafeteria rendszerének kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Böjti Istvánné a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Sajni József az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa igazgatója, Nagykanizsa, Iskola u. 10., Péntek Lászlóné az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatója, Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Silló Zsolt az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa igazgatója, Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67., Kalamár Márta a Bolyai János Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Erzsébet tér 9., Dominikné Papp Edit a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Csokonai u. 1., Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Attila u. 2., Jeszenői Csaba a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné a Szivárvány EGYMI igazgatója, Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Gellén Melinda a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Baráth Zoltán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Sugár u. 18., Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Johanidesz István a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Szermek Zoltán a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa, Platán sor 3., Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Hunyadi u. 18., Mérksz Andor a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója, Nagykanizsa, Erdész u. 30., Koller Jutka az Egyesített Szociális Intézmény vezetője Nk., Teleki u. 19/b., Ignáczné Király Rózsa a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének vezetője Nk., Űrhajós u. 6., Körmendi Viktória az Egyesített Bölcsőde vezetője Nk., Rózsa u. 7/a., Dr. Kaszás Gizella a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője Nk., Zrínyi u. 51.

 • 30.  Javaslat az általános iskolások mozibérlet támogatására és art-mozi terem kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 31.  Javaslat korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 32.  Javaslat helyiség biztosítására a KA-ROCK alapítvány számára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: „KA-ROCK” Kanizsai Rockzenéért Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 20.

 • 33.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 34.  2010. évi pénzügyi hozzájárulás a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása részére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  Javaslat a "Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)"TÁMOP-3.1.5-09/A/2 azonosító számú oktatási-nevelési intézményi pályázat megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Baráth Zoltán Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nk., Sugár u. 18., Böjti Istvánné Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nk., Rózsa u. 7., Dominikné Papp Edit Hevesi Sándor Általános Iskola Nk., Hevesi út 2., Faller Zoltán Zrínyi Miklós Általános Iskola Nk., Zrínyi M. u. 38., Kalamár Márta Bolya János Általános Iskola Nk., Erzsébet tér 9., Péntek Lászlóné Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nk., Alkotmány u. 81.

 • 36.  Javaslat a „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása” TÁMOP-3.4.2 /09/2 azonosító számú fenntartói pályázat megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Bagarus Ágnes Péterfy Sándor Általános Iskola Nk., Attila u. 2., Péntek Lászlóné Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nk., Alkotmány u. 81., Silló Zsolt Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nk., Bajcsy-Zs. E. u. 67., Böjti Istvánné Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nk., Rózsa u. 7., Horváth Istvánné Szivárvány EGYMI Nk., Rózsa u. 9.

 • 37.  Javaslat a volt Thúry laktanya területén lévő legénységi épület bontására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Javaslat a Nagykanizsai Torna Egylet 1866. sportkör történetét feldolgozó kötet támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Máthé István egyesületi elnök Nk., Ady E. u. 78.

 • 39.  Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására (írásban)

  Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester 8856 Nemespátró, Petőfi u. 5., Jancsecz Lajos polgármester 8855 Belezna, Szabadság tér 20., Kanász János polgármester 8856 Surd, Kossuth u. 2., Novák Csaba polgármester 8831 Liszó, Kanizsai u. 2. Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  Javaslat a – Halis István Városi Könyvtár közmunka koordinátor létesítésével kapcsolatos – 627/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató Nk., Kálvin tér 5.

 • 41.  Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában teljes állású ifjúságvédelmi felelős beállítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója Göncz Ferenc Nk., Ady E. u. 29.

 • 42.  Javaslat a Térségi Pedagógiai Szakszolgálat álláshely bővítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gellén Melinda a Térségi Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Nk., Rózsa u. 9.

 • 43.  Javaslat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi programban való részvételére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Hargitai Tibor kollégiumvezető Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.

 • 44.  Javaslat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása szakszolgálati feladatellátására kötendő megállapodás elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Szirtes Lajos a társulás elnöke 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1., Horváth Istvánné Szivárvány EGYMI igazgatója Nk., Rózsa u. 9., Gellén Melinda Térségi Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Nk., Rózsa u. 9.

 • 45.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén több, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Lakatos Ferenc Nagykanizsa, Kismező u. 2/a

 • 46.  Döntés a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében indított koncessziós pályázatról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 47.  Papp Nándor önkormányzati képviselő önálló indítványa biomassza kiserőmű létesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 48.  Javaslat a Napközis Zöldtábor erdei iskolává minősítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 49.  Tájékoztató a 2009-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 50.  Javaslat a 2010/2011 nevelési és tanév tervezésére az óvodai és általános iskolai jelentkezések és beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Sajni József, Péntek Lászlóné, Silló Zsolt, Kalamár Márta, Dominikné Papp Edit, Kókainé Hámorszky Éva, Bagarus Ágnes, Jeszenői Csaba, Faller Zoltán általános iskolai igazgatók, Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője Böjti Istvánné, Horváth Istvánné az EGYMI igazgatója

 • 51.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. évi munkatervére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 52.  Papp Nándor képviselő önálló indítványa a Nagyváthy és Zárda utcák parkolási, közlekedési problémáival kapcsolatban (írásban)
 • 53.  Papp Nándor képviselő önálló indítványa a Piarista Általános Iskola és Gimnázium udvarán felállítandó Szűzanya szobor költségeihez történő hozzájáruláshoz (írásban)
 • 54.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 55.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 56.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 57.  Napirend utáni felszólalások
 • 58.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 59.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 60.  Javaslat a Huszti tér 5. számú társasház belső udvarának megnyitására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 61.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi Állami Számvevőszék által végzett átfogó ellenőrzéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 62.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális koncepciójának felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 63.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 64.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Büki Pálné Idősügyi Tanács társelnök, Boa Sándor Idősügyi Tanács társelnök

 • 65.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 2009. évi tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Büki Pálné Idősügyi Tanács társelnök, Boa Sándor Idősügyi Tanács társelnök

 • 66.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Teleki László Nagykanizsa MJV CKÖ elnöke

 • 67.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Vargovics Józsefné Nagykanizsa MJV HKÖ elnöke

 • 68.  A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ éves beszámolójának megtárgyalása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Kaszás Gizella Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nk., Zrínyi u. 51.

 • 69.  Tájékoztató a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által a 2009. évben meghozott döntésekről (írásban)

  Előterjesztő: Szőlősi Márta önkormányzati képviselő, Társulási Tanács tagja

 • 70.  Tájékoztató a közterületi zöldfelületek felújítási munkáiról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 71.  Tájékoztatás a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 72.  Javaslat Dr. Mező Ferencről közterület elnevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Európai Sport Hagyományőrző Egyesület, Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör, Zalai Sportmúzeumért Alapítvány Kis János elnök 8800 Nagykanizsa, Liszt F. u. 6/D.

 • 73.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Költségvetési Munkacsoportjának megválasztására (írásban

  Zárt ülés Előterjesztő: Halász Gyula képviselő