ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. február 02.
Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése és a kapcsolódó rendeletek módosítása – tárgyalás I. fordulóban (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

 • 2.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 2/1999.(I.26.) rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására a Nagykanizsa MJV Önkormányzata, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és az Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért között a Ligetváros területén létesítendő Szociális Építőtábor létrehozására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Kovács Veronika, Kemény Vagyim Társadalomelméleti Kollégium (Ráday Kollégium) 1092 Budapest Ráday utca 43-45.

 • 4.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Stratégiai Tervének elfogadása és a továbblépési lehetőségek vizsgálata

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester Meghívott: dr. Gaál Zoltán és dr. Kovács Zoltán professzor urak, Birkner Zoltán kampuszigazgató Pannon Egyetem

 • 5.  Javaslat a termofor kémények felújításának támogatásáról (LFP-2009-LA-7) szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati kiírás elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az újszülött gyermekek és a házasságot kötő párok egyszeri támogatásáról szóló 48/2006.(XI.09.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Javaslat egyes, az önkormányzati bérlakásokat érintő helyi rendeletek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nk., Garay u. 21.

 • 9.  . Javaslat a méhnyakrák elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 10.  . Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 20/2009.(V.08.) számú rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 11.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése c. pályázat fogadásához a többletforrás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kanizsai Dorottya Kórház

 • 12.  Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került TIOP 2.2.4/09/01 számú „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban” című pályázat benyújtására és a támogatás fogadásához szükséges önrész biztosítására (írásba

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kanizsai Dorottya Kórház – Prof. dr. Bátorfi József főigazgató, Dr. Cserháti István pályázatíró

 • 13.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház orvos-igazgatói megbízásához képesítési feltétel alóli felmentésre (írásban, bizalmas)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nk., Szekeres J. u. 2-8., Dr. Matoltsy András Szakmai Vezető testület elnöke Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nk., Szekeres J. u. 2-8., Dr. Brünner Szilveszter ITO Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nk., Szekeres J. u. 2-8.

 • 14.  Javaslat a IX. sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat megüresedett háziorvosi állásának betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Ahmad Al Banna 8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.

 • 15.  Javaslat a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház átalakítására, bővítésére, Oktatási felnőttképzési és tanácsadó esélyegyenlőségi központ kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Teleki László CKÖ elnök

 • 16.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében koncessziós pályázat ismételt kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 17.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pannonhát-Délzalai Turisztikai Egyesület között megkötött pénzeszköz átadási megállapodás módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 18.  Javaslat a KanizsaTISZK társasági szerződésének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 19.  Javaslat a Kanizsa TISZK kérelmének elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nk., Garay u. 21

 • 20.  Pályázat benyújtása könyvtári szolgáltatásfejlesztés támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató Halis István Városi Könyvtár 8800 Nk., Kálvin tér 5.

 • 21.  Javaslat a „Napraforgó Bölcsőde középső és keleti egység felújítása” nyertes pályázat forrás kiegészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Pályázat benyújtása a Kertvárosi Óvoda infrastruktúra fejlesztésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 23.  Nagykanizsa Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2009. évi beszámolója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető Városi Rendőrkapitányság 8800 Nagykanizsa, Király u. 49.

 • 24.  Javaslat a miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közművelődési megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dömötörffy Sándor elnök 8800 Nk., Kápolna tér 2.

 • 25.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával és a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérség Társulásával mozgókönyvtári feladat-ellátási megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató Halis István Városi Könyvtár 8800 Nk., Kálvin tér 5.

 • 26.  Javaslat Szent Imre Plébánia külső homlokzat-felújítási munkálatainak támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 27.  Javaslat a középfokú intézményekben lévő szakmai álláshely számok felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

  Meghívott: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nk., Rozgonyi u. 23., Bene Csaba igazgató Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 8800 Nk., Hunyadi u. 18.

 • 28.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött Üzemeltetési Szerződés módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nk., Garay u. 21.

 • 29.  A belvárosrekonstrukció II. üteme előkészítésének aktuális feladatai: Javaslat „Pályázati felhívás kis- és középvállalkozások számára” dokumentum elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 30.  Javaslat a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv” megnevezésű projektre létrehozott Ad Hoc Bizottság feladat- és hatáskörére vonatkozóan (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 31.  Javaslat az önkormányzat energialiberalizációval kapcsolatos feladatainak megoldására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 32.  . Javaslat a volt Thúry laktanya területén lévő legénységi épület bontására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 33.  Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 34.  Kanizsa Lovasklub Sportegyesület kérelme (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  . Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2010. évi külkapcsolati tervre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 36.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2010. évi munkatervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Farkas Tibor KKK igazgatója

 • 37.  Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2010. évi cselekvési tervre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya Alapellátási Intézmény intézményvezetője 8800 Nk., Eötvös tér 16., Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor Városi Diákiroda 8800 Nk., Ady u. 1., Katona Noémi szabadidő-szervező munkaközösség vezető Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nk., Rozgonyi u. 23., Bella Kata diákpolgármester Városi Diákiroda 8800 Nk., Ady u. 1.

 • 38.  A volt Olajbányász Sportpálya és Sportcsarnok hasznosítási koncepciója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: NTE 1866 Sportegyesület Máthé István elnök

 • 39.  Önálló képviselői indítványok és képviselői előterjesztés a volt „Olajbányász sporttelep” elnevezése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Tóth László, Bicsák Miklós, Bene Csaba önkormányzati képviselők

 • 40.  Javaslat a Szakiskolai Fejlesztési Programhoz szükséges óraszám biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Javaslat a „Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)”TÁMOP-3.1.5-09/A/2 azonosító számú, valamint az „Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola” TÁMOP-3.2.1.B-09/2 azonosító számú oktatási-nevelési intézményi pályáza

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Tulajdonosi hozzájárulás a Nagykanizsa 32160 hrsz-ú ingatlan (Romlottvár) területén régészeti ásatás végzéséhez (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 45.  Napirend utáni felszólalások
 • 46.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: KanizsaTV Kft. Nagy Imre ügyvezető 8800 Nk., Sugár u. 8., Kanizsa Újság Kft. Dóró János ügyvezető 8800 Nk., Király u. 47., Kanizsa Uszoda Kft. Karácsony Károly ügyvezető 8800 Nk., Csengery u. 49., Nk-i Szociális Foglalkoztató Kht. Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető 8800 Nk., Sabján Gy. u. 3., Nk. és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Mérksz Andor ügyvezető 8800 Nk., Erdész u. 30., Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. Kámán László vezérigazgató 8800 Nk., Garay u. 21., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. Gáspár András vezérigazgató 8800 Nk., Zrínyi M. u. 35.

 • 47.  Baumeister Kft. kérelme közműfejlesztési hozzájárulás megfizetés kiváltásának érdekében megkötendő Városfejlesztési Megállapodásra Királyi Pál u. 39. vonatkozásában (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 48.  Javaslat az 539/3/2009.(X.29.) számú közgyűlési határozat módosítására és az SWC Kanizsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel wakeboard pálya létrehozása céljából kötendő használati szerződés megkötésére (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Nagy Péter ügyvezető SWC Kanizsa Kft. 8800 Nk., Dózsa Gy. u. 87., Gelencsér Andrea elnök Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület 8800 Nk., Csengery út 1-3.  

 • 49.  Nagykanizsa belterület 2968/6 hrsz-ú kivett irodaház ingatlan földterülete egy részének forgalomképessé történő átminősítése és értékesítése (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gelencsér István Boldizsár 8881 Sormás, külterület 028., Pf.: 1.

 • 50.  Javaslat az Ipari Park lehetséges bővítési irányaira (írásban

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 51.  Javaslat Lakásügyi Előkészítő Bizottság megalakítására (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 52.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 53.  Javaslat a Kanizsa Kártya bevezetéséhez szükséges intézkedésekre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: KanizsaKártya Bt. képviselői Novinszki Viktor, Vlasics Tamás 8800 Nk., Csányi L. u.

 • 54.  Fellebbezések (írásban)