ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. november 26.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat „Az Év Vállalkozása” emlékplakett adományozására (írásban)

  Zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Polay József Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

 • 2.  Javaslat "Zala Megye Fejlesztéséért" Díj adományozására (írásban)

  Zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Javaslat korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben (írásban)

  Zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola területén kihasználatlan ingatlanrész bérbeadására (írásban)

  Zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Extra Leder Line Kft. halasztási kérelme (írásban)

  zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Extra Leder Line Kft. ügyvezetője Balázs Imre Nagykanizsa, Ady u. 68.

 • 6.  Baumeister Kft. kérelme (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Baumeister Kft. ügyvezetője Kustor Ferenc Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.

 • 7.  Tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában levő 098/8. hrsz-ú ingatlanon található lovastusapálya és tribün átépítéséhez, felújításához (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: „Kanizsa” Lovasklub Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 30.

 • 8.  Fellebbezések (írásban)
 • 9.  Javaslat méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzat általi finanszírozására (írásban)

  zárt ülés Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila képviselő  

 • 10.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 11.  A Kanizsai Dorottya Kórház igénye a saját erőből teljesíthetetlen kiadások biztosítására, a fenntartó önkormányzat költségvetésének módosításával (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Fodor Csaba, Bicsák Miklós, Röst János, Dr. Károlyi Attila, Polai József, Halász Gyula, Bogár Ferenc képviselők Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 12.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Rábavölgyi Attila a Pedagógus Szakszervezet Titkára

 • 14.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló ……/2009. (……) számú rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint javaslat a 2010. évi díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Polainé Marek Valéria közszolgáltató

 • 16.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2010. évi díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 • 17.  Javaslat a 2010. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Szalai Zoltán ügyvezető, Füstfaragók Kft.

 • 18.  . Javaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges rendelet módosításokra (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a krízishelyzetbe került, lakáscélú hitellel rendelkező személyek támogatásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005. (III.7.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló rendelet alkotására (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök

 • 23.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 24.  . Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. jegyzett tőkéjének részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő emelésére, a készletek a Zrt-nek történő értékesítésére, valamint a megszűnt IKI vagyonának rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 25.  Javaslat a Halis István Városi Könyvtár közmunka koordinátor létesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Javaslat az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A/09/1 azonosítószámú fenntartói pályázat, valamint az "Audiovizuális emlékgyűjtés" TÁMOP-3.2.9/B-08/2 azonosító számú oktatási-nevelési intézményi pályázat megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítására (írás

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Balogh László Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Faller Zoltán Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.

 • 27.  Javaslat oktatási-nevelési intézményvezetői pályázatok kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 28.  Javaslat a 2010. évi Női Egyéni Országos Sakk Bajnokság döntőjének Nagykanizsán történő megrendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Kunos Péter 1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.

 • 29.  Javaslat a "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány" támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 30.  Javaslat a Cantare '97 Alapítvány támogatásának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Cantare '97 Alapítvány Kálovics Ferenc elnök

 • 31.  Javaslat a "Hazavárunk” ösztöndíj pályázat 2010. évi finanszírozásához szükséges forrás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 32.  Javaslat a Canissa Modellező Sport Egyesület versenyzőinek világbajnokságon való indulására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Lekszikov Zsolt az egyesület elnöke

 • 33.  Javaslat Zborai Gyula paralimpikon támogatási kérelmére (írásban

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök Meghívott: Zborai Gyula paralimpikon

 • 34.  Javaslat Dr. Mező Ferenc emlékév program támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kis János, az alapítvány elnöke

 • 35.  Javaslat Szekeres Emil festőművész olajfestményének megvásárlására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 36.  Pályázat benyújtása egészségügyi alapellátási infrastruktúra felújítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 • 37.  Pályázat benyújtása bölcsődei infrastruktúra fejlesztésére – kapacitásbővítés érdekében (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 38.  Előterjesztés a Csónakázó tó vízminőség védelmi feladatai költségének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 39.  Javaslat a 2010. évi „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” (autóbuszmegállók korszerűsítése) műszaki tartalmára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  Javaslat a 2010. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Tájékoztató a 2009/2010 nevelési év/tanév indításáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Böjti Istvánné a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Sajni József az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa igazgatója, Nagykanizsa, Iskola u. 10., Péntek Lászlóné az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatója, Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Silló Zsolt az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa igazgatója, Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67., Kalamár Márta a Bolyai János Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Erzsébet tér 9., Dominikné Papp Edit a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Csokonai u. 1., Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Attila u. 2., Jeszenői Csaba a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné a Szivárvány EGYMI igazgatója, Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Gellén Melinda a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Baráth Zoltán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Sugár u. 18., Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Johanidesz István a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Szermek Zoltán a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa, Platán sor 3., Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Hunyadi u. 18., Mérksz Andor a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója, Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 42.  Javaslat Erzsébet királyné szobor felállítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2010. évi rendezvénynaptár elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Bali Vera a Tourinform Iroda vezetője

 • 44.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil kapcsolatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

 • 45.  Beszámoló a város parlagfű helyzetéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Buzás Judit tisztifőorvos ÁNTSZ, Gáspár András vezérigazgató VIA Kanizsa Zrt., Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető

 • 46.  Javaslat 2010-ben országos vár-konferencia rendezésére Nagykanizsán (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök

 • 47.  A „Választókerületi fejlesztési céltartalék, út-, járda-, sport-, kultúra céljaira” sor választókerületi képviselők által igényelt beruházások támogatására vonatkozó 483-1/2009.(X.06.) számú határozat módosítása (Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Idősek Hete rendezvény támogatás

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 48.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirata és Társulási Megállapodása módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 49.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 50.  Javaslat a 2010. évi fejlesztési feladatokra, a fejlesztések lehetséges finanszírozására – Tájékoztató a hosszú lejáratú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségekről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 51.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 52.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 53.  Napirend utáni felszólalások

  (A napirend nem került megtárgyalásra.)