ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. október 29.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009.(III.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 2.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Kanizsa Kártyáról szóló rendeletének megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester  

  Meghívott: Bali Veronika, a Tourinform Iroda vezetője  

 • 4.  Tájékoztató a költség alapú lakbérek bevezetésének tapasztalatairól, javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V.16.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Lenkeyné Sándor Mária LABE elnök, Nk. Zrínyi u. 26-28. 2/4.

 • 5.  . Javaslat az önkormányzati bérlakások elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató, Lenkeyné Sándor Mária LABE elnök

 • 6.  Javaslat a gyermekdiabetológiai járóbeteg szakellátás szüneteltetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 7.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház fekvőbeteg ellátó struktúra szakmák közötti átcsoportosítással történő módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 8.  Előterjesztés a Kanizsai Dorottya Kórház létszámleépítésének költségvetési támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 9.  TIOP „struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg – szakellátásban” című pályázat (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 10.  „Út a munkához program közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésének támogatása Nagykanizsán” című nyertes CÉDE pályázat költségvetésének módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 11.  A Csónakázó-tó fejlesztése támogatás segítségével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gelencsér Andrea Pannonhát Délzalai Turisztikai Egyesület elnöke

 • 12.  Előterjesztés a Csónakázó tó vízminőségi védelmi feladatai költségeinek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 13.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának tartós kötelezettségvállalása egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Egri Gyula tü. alezredes tűzoltóparancsnok

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Cigány kissebségi Közösségi Ház átalakítása bővítése Oktatási felnőttképzési és tanácsadó esélyegyenlőségi központ kialakítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Teleki László CKÖ elnök

 • 16.  Tájékoztató a Kanizsa TISZK működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: TISZK Mérksz Andor ügyvezető igazgató Nk., Erdész u. 30.

 • 17.  Kanizsa TISZK Felnőtt-képző Szakközépiskola alapításának engedélyezése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: TISZK Mérksz Andor ügyvezető igazgató Nk., Erdész u. 30., Öt középiskola igazgatója

 • 18.  Javaslat a 2010/2011. tanévben indítható szakmacsoportok és szakmák meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Mérksz Andor TISZK ügyvezető igazgatója Nagykanizsa, Erdész u. 30., 5 középiskola igazgatója

 • 19.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén nyújtott szociális szolgáltatások 2008. évi tevékenységéről, valamint a szolgáltatásokat érintő 2009. évi változásokról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Antal Istvánné Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezete területi vezető Nagykanizsa, Sugár u. 28.

 • 20.  9-es számú Gyermek Háziorvosi Szolgálat ellátási feladatai (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének "Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 30/2008.(VII.04.) számú rendelettel módosított 29/2007.(VI.11.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 23.  Tájékoztatás a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2009. évi munkájáról, a beruházás állásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 24.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén a 03028/2, 03028/9 és 0328/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 25.  Javaslat átszervezés miatti dologi többletigény biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gellén Melinda igazgató 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.

 • 26.  Javaslat túlóra zárolására feladatmegszűnés miatt (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Horváth Istvánné igazgató Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Dominikné Papp Edit igazgató Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Péntek Lászlóné mb. igazgató Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Kalamár Márta igazgató Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.

 • 27.  Pályázat benyújtása az Erzsébet-tér 14-15. műemléképület felújítására, turisztikai hasznosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 28.  Javaslat az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" TÁMOP-6.1.2 /A/09/1 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak. Bagarus Ágnes, Kalamár Márta, Péntek Lászlóné, Sajni József, Silló Zsolt, Bene Csaba igazgatók

 • 29.  Kerékpárút hálózat kialakítására tett intézkedések értékelése és a további feladatok meghatározása (írásban)

  Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök

 • 30.  Javaslat a Nagykanizsa Eötvös tér 1-2. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek további bontására, illetve azok finanszírozására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 31.  Kanizsa és környéke Kulturális Hagyományőrző Egyesület kérelme (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 32.  Javaslat a Kanizsa Vízilabda SE támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kaszper László

 • 33.  Javaslat Zborai Gyula paralimpikon támogatási kérelmére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Zborai Gyula

 • 34.  Javaslat az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata őszi ülésén való részvételre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása (írásban)

   Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Poprádi Zoltán elnök

 • 36.  Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-IX. havi ingatlan-hasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 37.  Kérelem a nagykanizsai Várkapu-emlékmű történeti emlékhellyé nyilvánítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Javaslat a 2010. évi ellenőrzési terv megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 39.  Javaslat a „Nyitott tornaterem” akció 2009 őszi indításáról (írásban)

  Előterjesztő: Karádi Ferenc önkormányzati képviselő

 • 40.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 42.  Napirend utáni felszólalások
 • 43.  Javaslat a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/a. I. em. 9. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kámán László vezérigazgató, Zakó László elnök Jobbik Magyarországért Mozg. Párt, Bogár Ferenc elnök MSZDP, Böröcz Zoltán elnök MSZP, Röst János elnök SZDSZ, Cseresnyés Péter elnök FIDESZ  

 • 45.   Befektetési környezet fejlesztése a Nagykanizsai Ipari Parkban NYDOP-2009-1.3.1./A pályázat segítségével (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 46.  Javaslat mezőgazdasági utak fejlesztésének támogatására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Papp Nándor bizottsági elnök Meghívott: Paulinus Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.  

 • 47.  Javaslat forráshiányos fejlesztésekhez többletforrás biztosítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 48.  Fellebbezés (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester