ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. október 06.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Belváros-rehabilitációhoz kapcsolódó 55/2008.(II.28.) számú határozata 2. pontjának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2009.(III.21) számú rendelete I/16. melléklete ”Választókerületi fejlesztési céltartalék, út-, járda-, sport-, kultúra céljaira” sor támogatható beruházásainak meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 6.  Maort u. – Gyulai köz és Papp Simon sétány – Olaj u. útburkolat felújításának indítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat a települési önkormányzat lakóingatlan kényszerértékesítése során gyakorolható elővásárlási jogának elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. „2009. évi Üzleti Tervének” módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével ellátási szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működtetése érdekében (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné, Magyar Vöröskereszt területi vezető, Antal Istvánné, Magyar Vöröskereszt városi elnöke

 • 11.  Javaslat a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány pályázati céljának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Baráth Zoltán a kuratórium képviselője

 • 12.  Javaslat a FLOREAT KANIZSA ALAPÍTVÁNY-ba kuratóriumi tag választására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 13.  Javaslat a CANTARE ’97 Alapítvány /Városi Vegyeskar/ támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kálovics Ferenc elnök

 • 14.  Javaslat a Vabababa Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 15.  Javaslat a Kanizsa Vízilabda SE támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 16.  Javaslat Zborai Gyula paralimpikon támogatási kérelmének támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 17.  Javaslat az új kiadásra kerülő Zala megye atlaszában Nagykanizsa MJ Város információs oldalának megjelentetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 18.  Javaslat a Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP - 3.1.4./08/2. pályázathoz kapcsolódó előkészítő tevékenységek (pályázatírás, szaktanácsadás) elvégzésének megbízására (írásban

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Érintett intézmények vezetői

 • 19.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ dolgozóinak délutános műszakpótlékra való jogosultság elismerésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Farkas Tibor igazgató, Kanizsai Kulturális Központ

 • 20.  Javaslat a 2010/2011. tanév szervezésére a középiskolákban (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: 5 középiskola igazgatója, TISZK ügyvezető igazgatója

 • 21.   Javaslat a középfokú intézményekben lévő üres álláshelyek számának felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök

 • 22.  Tájékoztató az ifjúsági feladatok teljesüléséről és a diákönkormányzat tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor, Bella Kata diákpolgármester

 • 23.  Beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában végzett 2009. év I. félévi tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Polai György irodavezető

 • 24.  Dr. Csákai Iván képviselő önálló indítványa a 2008. év július hónapban bevezetett költség alapú lakbér, és a hozzá kapcsolódó lakbértámogatás hatásainak kivizsgálására, valamint az önkormányzati bérlakások elidegenítésének előkészítésére (írásban)
 • 25.  Javaslat az Inkubátorház beruházáshoz szükséges forráshiány biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények "Iskolai tehetséggondozás" TÁMOP-3.4.3. -08/2 azonosító számú pályázatának megvalósításához szükséges adófinanszírozás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 27.  Javaslat a miklósfai Mindenki Háza felújításának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dömötörffy Sándor elnök, Közművelődési és Városszépítő Egyesület

 • 28.  Javaslat a förhénci kápolna felújításának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. PáhyJános plébános, Sarlós Boldogasszony Plébánia

 • 29.  Javaslat a Vadas Ernő emlékkiállítás támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kőfalvi Csilla intézményegység vezető

 • 30.  Javaslat informatikai eszközök tulajdonjogának megszerzésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: 9 általános iskola és 5 középiskola igazgatója

 • 31.  Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére pályázati támogatás igénybevételével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 32.  Polgármesteri tájékoztató (írásban

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 33.  Interpellációk, kérdések
 • 34.  Napirend utáni felszólalások
 • 35.  Vizsgálati jelentés a Kanizsa Dorottya Kórház CT műszer beszerzése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 • 36.  Fellebbezések (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 37.  Nagykanizsa, Bajza u. 13. sz. alatti ingatlan értékesítése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Javaslat az NSP Kft. üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntésekre (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kozma Péter ügyvezető, Horváth Balázs ügyvezető, Grabant János polgármester  

 • 40.  Nagykanizsa 20508 hrsz-ú forgalomképtelen árok forgalomképessé történő átminősítése és értékesítése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Nagykanizsa 20504. hrsz-ú forgalomképtelen közút egy részének forgalomképessé történő átminősítése és értékesítése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  A nagykanizsai 3767 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester