ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. szeptember 03.
Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2009.(III.21.) számú rendelete I/16. melléklete ”Választókerületi fejlesztési céltartalék, út-, járda-, sport-, kultúra céljaira” sor támogatható beruházásainak meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 3.  Javaslat a 2009. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 4.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázata a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának igénylésére 2009. évben (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009.(III. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 6.  Javaslat a TIOP 2.2.2.-08/1-2008-0020 sz. Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése c. pályázathoz forrás kiegészítés biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 7.  Vizsgálati jelentés a Kanizsa Dorottya Kórház CT műszer beszerzése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 • 8.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009.(III.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 9.  CT bérleti szerződés futamidejének meghosszabbítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 10.  A Kanizsai Dorottya Kórház intézményi szabályzatának módosítása a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 11.  Javaslat a 19. sz. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat megüresedett háziorvosi állásának betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Gedeon István, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 • 12.   Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatói feladatainak ellátására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Péntek Lászlóné Alkotmány u. 81.

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009.(II.11.) sz. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 14.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 26/2009.(VI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Kolonics Bálint képviselő Meghívott: Dolmányos Szilárd Eledelmester Kft. ügyvezetője

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 17.   Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. között 2009. február 16-án megkötött üzemeltetési szerződés módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 18.  Javaslat Vis Maior támogatási kérelem hiánypótlására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közművelődési megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Halmos Ildikó titkár

 • 20.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratának új államháztartási szakfeladatrend szerinti módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Kiemelten Közhasznú Szervezetével való együttműködés támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Orsós Imre elnök, Antal Istvánné Magyar Vöröskereszt városi elnöke

 • 22.  Javaslat a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Horváth Istvánné, Baráth Zoltán igazgató

 • 23.  Javaslat a Szent Cecília Zeneiskolával kötött Közoktatási megállapodás megszüntetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Sajni József igazgató, Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola Baráth Zoltán igazgató, Szent Cecília Zeneiskola Plander Katalin igazgató

 • 24.  Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola "Integrációs nyári tábor" című pályázatának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója

 • 25.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében induló koncessziós pályázat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén egyes ingatlanok belterületbe vonására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 27.  A Csónakázó-tó fejlesztési pályázati támogatás segítségével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gelencsér Andrea, Pannonhát-Délzalai Turisztikai Egyesület elnöke

 • 28.  Javaslat az Alapellátási Intézmény részére pénzeszköz átadásra (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 • 29.  Javaslat az Aranymetszés Alapítvány támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Aranymetszés Alapítvány Baráth Yvette karnagy

 • 30.  Javaslat Korpics István Ádám 2012-es Londoni Olimpiai játékokra történő felkészülésének támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Korpics István Ádám

 • 31.  Javaslat az NTE-UFC támogatási kérelmére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Máthé István 8852 Zákány Arany J. u. 1., Vlaszák Géza Nagykanizsa, Liszt F. u. 2.

 • 32.  Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatási céljának módosítására, illetve a Petőfi u. 5. sz. alatti épület használatba visszavételére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 33.  Javaslat a Nagykanizsai Izzó SE NB.I/B osztályban történő indulásához támogatás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Musits Ferenc

 • 34.  Javaslat az Erzsébet téren felállítandó új köztéri alkotásokra kiírt pályázat eredmény-hirdetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  Tájékoztató a 2009. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések, út, és járda felújítások előkészítéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 36.  Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-VI. havi ingatlan-hasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 37.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Javaslat sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó közoktatási megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással” a Vackor Óvodában pályázat benyújtása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Javaslat a „Kanizsa” Lovasklub Sportegyesület támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  A Bolyai János Általános Iskola felújítása pályázati forrás bevonásával (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  A térfigyelő kamerarendszer működésének tapasztalatai, továbbfejlesztésének irányai és lehetőségei, valamint a fejlesztés várható hatása a közterületen (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 45.  Fellebbezések (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 46.  Javaslat az Ipari Parkban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 47.  Javaslat brüsszeli tanulmányútra utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 48.  Javaslat a Nagykanizsa Bartók Béla u. 1. szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján történő ismételt értékesítésére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató, Opifex Mérnök Szövetkezet  

 • 49.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kötött szerződések felülvizsgálatáról (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző  

 • 50.  Javaslat a Volt Olajbányász Sporttelep megvételére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 51.  Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felügyelő bizottságának jelentése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató  

 • 52.  Javaslat a balesetben elhunytak emlékére állítandó kopjafa helyszínére (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője, VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  

 • 53.  Tájékoztató a sánci gyalogos híd újjáépítéséről (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 54.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 55.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 56.  Napirend utáni felszólalások

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 57.  A jegyző 100-43/2009. számú, (SCANIA ügyben tett) bejelentésének vizsgálata (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 58.  A jegyző 1/100-56/2009. számú, (a sánci gyalogoshíd újjáépítéséért végzett munka, illetve a Város Napja rendezvényhez kapcsolódó feladatok ellátásáért jutalom kifizetése) bejelentésének vizsgálata (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző  

 • 59.  A jegyző 1/100-57/2009. számú, (az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása kapcsán tett) bejelentésének vizsgálata (írásban, bizalmas)

  zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 60.  A jegyző 1/100-58/2009. számú, (a polgármester intézkedéseivel kapcsolatos) jelzése (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző