ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2009. július 15.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: érintett pályázók

 • 2.  Javaslat a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: érintett pályázók

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009.(II.11.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 4.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. köz-, illetve taggyűlésén az önkormányzat tulajdonosi álláspontját képviselő személy megbízására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2009.(III.21.) számú rendelete I/16. melléklete ”Választókerületi fejlesztési céltartalék, út-, járda-, sport-, kultúra céljaira” sor támogatható beruházásainak meghatározására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester  

 • 6.  A közgyűlés kívánja-e a három polgármesteri fegyelmi ügyet (Arany J. u. 8., Bajza u. 2., Alpolgármester) vagy bármelyikét fellebbezni (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Horváth István és Polai József önkormányzati képviselők

 • 7.  Javaslat a Péterfy Sándor Általános Iskola "Integrációs nyári tábor" című pályázatának támogatására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója

 • 8.  Javaslat az Aranymetszés Alapítvány támogatására (írásban)

  Javaslat az Aranymetszés Alapítvány támogatására (írásban) Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Aranymetszés Alapítvány Baráth Yvette karnagy  

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közművelődési megállapodás megkötésére (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Halmos Ildikó titkár

 • 10.  Javaslat Vis Maior támogatási kérelem benyújtására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén egyes ingatlanok belterületbe vonására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 13.  Javaslat az Erzsébet téren felállítandó új köztéri alkotásokra kiírt pályázat eredmény-hirdetésére (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 14.  Javaslat az Alapellátási Intézmény részére pénzeszköz átadásra (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 15.  Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatási céljának módosítására, illetve a Petőfi u. 5. sz. alatti épület használatba visszavételére (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 16.  Javaslat a nagykanizsai Fő út Ady u. és Csengery út közötti szakaszának ideiglenes jelleggel történő sétálóutcává alakítására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 17.  Tájékoztató a sánci gyalogos híd újjáépítéséről (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Tóth László, Papp Nándor, Dr. Kolonics Bálint bizottsági elnök

 • 18.  Javaslat a balesetben elhunytak emlékére állítandó kopjafa helyszínére (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője, VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a Miniszterelnöki Hivatal közti XLVI-1/203/6/2009. számú támogatási szerződéséhez kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Teleki László CKÖ elnök

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében induló koncessziós pályázat módosítására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat brüsszeli tanulmányútra utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat a kovászna-vajnafalvi református templom újraszentelési ünnepségére utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 23.  Javaslat a volt Olajbányász Sporttelep megvételére irányuló Közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ingatlan vásárlás finanszírozására (írásban)

  Zárt ülés A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 24.  Javaslat a Nagykanizsa Bartók Béla u. 1. szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján történő ismételt értékesítésére (írásban)

  t ülés A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 25.  Javaslat Magyarkanizsára utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  Zárt ülés A napirendi pont nem került tárgyalásra Előterjesztő: Marton István polgármester