ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. június 15.
Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2009.(……) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András önkormányzati képviselő

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület - igénybevételek szabályzásáról szóló rendeletének megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 5.  Javaslat az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 53/2008.(XI.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Kanizsai Dorottya Kórház létszámcsökkentése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 9.  A Kanizsai Dorottya Kórház beszámolója az intézmény 2008. évi munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 10.  Beszámoló a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola öt éves tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dénes Sándor igazgató

 • 11.  Beszámoló a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium öt éves tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Johanidesz István igazgató

 • 12.  Beszámoló a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola öt éves tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Szermek Zoltán igazgató

 • 13.  Beszámoló a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakképző Iskola öt éves tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Csordásné Láng Éva igazgató

 • 14.  Beszámoló a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Bene Csaba igazgató

 • 15.  Javaslat a Kanizsa TISZK irányítási kézikönyvének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Mérksz Andor ügyvezető-igazgató

 • 16.  Pályázat benyújtása a Magyarország-Horvátország határon átnyúló Együttműködési Programra (sürgősségi indítvány, írásban)

  Előterjesztő: Bene Csaba önkormányzati képviselő

 • 17.  Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 2004-2008. években végzett tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Antal Istvánné Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete területi vezető

 • 18.  Javaslat a helyi közösségi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató, Zala Volán Zrt.

 • 19.  Tájékoztató a „Nagykanizsa idősügyi lakosságának szociális helyzete” című felmérés tapasztalatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Büki Pálné Idősügyi Tanács társelnöke

 • 20.  Javaslat a Dél Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója és egyben igazgatósági tagja visszahívása, illetve új vezérigazgató és egyben új igazgatósági tag választása tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 21.  Javaslat a volt határőr laktanya területére elővásárlási jog alapítására (írásban

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat a Nagykanizsa bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében koncessziós pályázat kiírására (írásban, bizalmas)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 23.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 24.  Javaslat Központi Ügyelet működtetésére, mentőszolgálat és az SBO közös diszpécserszolgálatára telepítve, Nagykanizsa és az Egészségügyi Társulás ellátási területére az Egészségügyi Alapellátási Intézmény működtetésével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Egészségügyi Társulás képviselője, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

 • 25.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázata a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának igénylésére 2009. évben (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2009. évi működésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola és Péterfy Sándor Általános iskola igazgatója

 • 27.  Javaslat Nagykanizsa Mindenki Sportpályája és Sportszálló üzemeltetésére megkötött „Üzemeltetési szerződés” módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Fekete László egyéni vállalkozó

 • 28.  Javaslat az Erzsébet tér 20. szám alatt lévő irodák hasznosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 29.  Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 30.  Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás szakszolgálati feladatellátásra kötendő megállapodás elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Polai György irodavezető, Szivárvány Fejlesztő Központ igazgatója, Nagykanizsai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője

 • 31.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a kisebbségi önkormányzatok közti együttműködési megállapodások módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Vargovics Józsefné elnök, Teleki László elnök

 • 32.  Javaslat kopjafa áthelyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 33.  Kopjafa állítás a balesetben elhunytak emlékére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője, VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 • 34.   Javaslat az Attila utcai Óvoda „Brémai muzsikusok” című szobrának megtisztítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 35.  A Delfin Ifjúsági Tanácsadó Iroda támogatási kérelme (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kummer József, Kámán László vezérigazgató

 • 36.  A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 2008. évi működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Tuboly Kinga mb. irodavezető

 • 37.  Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2008. évi fenntartói eredményeiről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: 9 általános iskola, 5 középiskola igazgatója

 • 38.  Javaslat az általános iskolai álláshelyek számának módosítására, felmentési idő átvállalására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Beszámoló a Kanizsaber Kft. 2008. évben végzett tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kanizsaber Kft. ügyvezetője

 • 40.  Javaslat a norvég Holmestrand várossal történő kapcsolatfelvételre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 41.  Tájékoztató az Ipari Parkban lévő vállalkozások helyzetéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Baumeister Kft. jelzálog bejegyzés iránti kérelme

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Javaslat Dr. Budai Éva kérésének elbírálására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Budai Éva, Dr. Buzás Judit kistérségi tisztifőorvos, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető  

 • 44.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 45.  Tájékoztatás az alpolgármesteri feladatok ellátásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 46.  Bogár Ferenc önálló képviselői indítványa közbeszerzési ügyekben (írásban)

  (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 47.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 48.  Napirend utáni felszólalások

  (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 49.  Javaslat a jegyző ellen fegyelmi eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 50.  Bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Jámbor Lászlóné (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 51.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi üzleti tervének módosításáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető, Gáspár András vezérigazgató, Karácsony Károly ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető (A napirend nem került megtárgyalásra.)

 • 52.  Fellebbezések (írásban)

  (A napirend nem került megtárgyalásra.)