ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. június 24.
Nyílt ülés:

 • 1.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 2.  Javaslat az építményadóról szóló 40/1996.(XI.26.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban

  Előterjesztő: Dr. Fodor Csaba képviselő

 • 3.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának korrekciójára (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Fodor Csaba képviselő

 • 4.  Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 53/2008.(XI.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  Javaslat az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009.(II.11.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

  (Röst János képviselőnek a 2009. június 3-i közgyűlésen kiosztott módosító javaslatával együtt.)

 • 8.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2009. évi díjának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata éves összesített Közbeszerzési Tervének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 12.  Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gerócs László Kanizsaber Kft. ügyvezető igazgató

 • 13.  Javaslat a helyi vállalkozások támogatására közbeszerzési eljárások során (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gerócs László Kanizsaber Kft. ügyvezető igazgató

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa sétáló utcával kapcsolatban (írásban)
 • 16.   Javaslat az Önkormányzati képviselet változtatására a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. igazgatóságában (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Karádi Ferenc képviselő  

 • 17.  Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Zárt ülés

   

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 18.  Fellebbezések (írásban)

  Zárt ülés  

 • 19.  Javaslat Dr. Budai Éva kérésének elbírálására (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Bárdosi Gábor, Bicsák Miklós képviselő  

 • 20.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat a Nagykanizsa 2044/1. hrsz-ú, volt Olajbányász sporttelep megvásárlására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona bérlőkijelölésének jóváhagyására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kollerné Miklósy Erzsébet igazgató  

 • 23.  Javaslat a Nagykanizsa Bartók Béla u. 1. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató, Opifex Mérnök Szövetkezet  

 • 24.  A nagykanizsai 3020. hrsz-ú kivett lakóház megjelölésű „volt Nőtlent Tiszti Szálló’” ingatlan tulajdonjogának rendezése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 25.  Baumeister Kft. jelzálog bejegyzés iránti kérelme (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Javaslat SCANIA Hungária Kft.-vel kötendő megállapodásra (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 27.  Javaslat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 28.  Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 29.  Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 30.  Javaslat a Cserháti Sándor Műszaki szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 31.  Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 32.  Javaslat a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók

 • 33.  Javaslat a középiskolákban a 2009/2010-es tanév tervezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: 5 középiskola igazgatója

 • 34.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda beszámolójának elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Böjti Istvánné

 • 35.  Javaslat a kazanlaki Iszkra Történeti Múzeum „Thrák Királyok Völgye” című kiállításának nagykanizsai bemutatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 36.  Javaslat a Nagykanizsa, Kórház u. 5. alatti Női éjjeli menedékhely átköltöztetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Antal Istvánné Magyar Vöröskereszt Városi Titkár

 • 37.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézményben szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájáruláshoz (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Koller Jutka intézményvezető

 • 38.  Javaslat kerékpárút építésére a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázata segítségével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Hámori Zsolt, Dr. Nagy Marietta, Dr. Polgár József

 • 40.  Miniszteri elismerésre való javaslattétel véleményezése (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök