ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. június 26.
Nyílt ülés:

 • 41.  Kanizsai Dorottya Kórház programja a kedvezőtlen gazdasági helyzet javítására (írásban)

  Folytatólagos közgyülés

   

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester

   

   

   

 • 42.  A Kanizsai Dorottya Kórház intézményi szabályzatának módosítása a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 43.  Javaslat a Nagykanizsa, Alkotmány u. 75. szolgálati orvos lakás felújítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Javaslat önkormányzati intézmények dolgozóinak délutános műszakpótlékra való jogosultság elismerésére (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök Meghívott: Czupi Gyula igazgató, Silló Zsolt igazgató, Sajni József igazgató, Sabján Imre igazgató, Böjti Istvánné óvodavezető

 • 45.  Javaslat a Csokonai és Teleki utcákat összekötő járda építésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 46.  Javaslat a kiskanizsai Egészségház beruházás indítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 47.  Javaslat a Nagykanizsa, Csengery utcai Evangélikus Templom előkertje felújításának a támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai-Szepetneki Evangélikus Társegyházközség Deme Dávid lelkész

 • 48.  Javaslat a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület támogatására (írásban)
 • 49.  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok bérleti szerződésének felülvizsgálata (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 50.  . Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht., a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. zárómérlegének és a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. nyitómérlegének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 51.  Javaslat a kovászna-vajnafalvi református templom felújításának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 52.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város közterületeinek elnevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 53.  A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány beszámolója a 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 54.  Javaslat a "Gyermekeinkért, a jövőnkért" alapítvány támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 55.  Javaslat az "Alapítvány az Idősek Ellátásáért" és a "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány" támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 56.  Javaslat a Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület és a Kanizsa Kulturális Központ közötti együttműködési megállapodás aláírásának támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Farkas Tibor igazgató

 • 57.  „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” a Vackor Óvodában pályázat benyújtása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 58.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa csoportszoba és tornaszoba kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 59.  Tájékoztató a Pannon Egyetem munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Birkner Zoltán oktatási igazgató, Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató

 • 60.  Javaslat Jeszenői Csaba, a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatójának másodállás engedélyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Jeszenői Csaba igazgató

 • 61.  Javaslat az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes naphoz való csatlakozásra (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 62.  Javaslat "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja 2007-2013." kiegészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 63.  Tájékoztató az önkormányzat ingatlanvagyonáról a vagyonkataszter 2004. január 01., 2007. január 01. és 2008. december 12-i állapota alapján (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 64.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Informatikai fejlesztési koncepciójának elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 65.  Javaslat a 2009. június 15-i ülésre beterjesztett „Javaslat a norvég Holmestrand várossal történő kapcsolatfelvételre” című napirend ismételt megtárgyalására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 66.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 67.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsa 2044/1. hrsz-ú, volt Olajbányász sporttelep megvásárlására (napirenden kívül)

  Napirenden kívüli  

 • 101.  Javaslat a Nagykanizsa 2044/1. hrsz-ú, volt Olajbányász sporttelep megvásárlására (napirenden kívül)

  Zárt ülés

   

  Napirenden kívül