ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. április 30.
Nyílt ülés:

 • 1.  Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatói pályázatának elbírálása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Pályázók, Kanizsai Dorottya Kórház

 • 2.  Javaslat alpolgármester választására, illetményének megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Vizsgálati jelentés a Kanizsai Dorottya Kórház CT műszer beszerzése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató, Somogyi Gábor EU-MED Tender Kft. ügyvezető igazgató, Novotrading Medical Kft., Dr. Kovács József és Dr. Bicsak Ágnes volt főigazgatók

 • 4.  A Kanizsai Dorottya Kórház intézményi szabályzatának módosítása a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József mb. főigazgató

 • 5.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya struktúra módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József mb. főigazgató

 • 6.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2008. évi tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Egri Gyula tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

 • 7.  A térfigyelő kamerarendszer működésének tapasztalatai, továbbfejlesztésének irányai és lehetőségei, valamint a fejlesztés várható hatása a közterületen (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Molnár József kapitányságvezető

 • 8.  Javaslat a Bartók B. u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban 2 db orvosi rendelő kialakítására Varga és Társa Gyógyszerkereskedelmi BT, mint külső befektető finanszírozásával (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Varga és Társa BT Dr. Varga Imre

 • 9.  A belvárosi rekonstrukció előkészítésének aktuális feladatai: Javaslat a Városfejlesztési Társaság feladatait ellátó önálló szervezeti egység működéséhez szükséges dokumentumok elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa öt éves tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Sajni József igazgató

 • 11.  Beszámoló a Zrínyi Miklós Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Faller Zoltán igazgató

 • 12.  Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kókainé Hámorszki Éva igazgató

 • 13.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 14.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványának felosztására és a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 16.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005. (V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 17.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Bárány Terézia, Barkócás Kft., Harangozó Tamás, Karanta Audit Zrt., PannonConsult Kft., Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Szabó Edit  

 • 18.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény kezelésében és használatában lévő Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölésére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető  

 • 19.  Javaslat – az Ipari Parkban levő – I. sz. Vámudvar üzemeltetéséről szóló szerződés módosítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató  

 • 20.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok lemondott, illetve hiányzó tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző  

 • 21.  Önkormányzati tulajdonú Zrt-k vezérigazgatóinak megbízási szerződése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Fellebbezések (írásban)

  Zárt ülés

 • 23.  Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 24.  Javaslat címzett támogatás lemondására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 25.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek besorolására a 2008. évi CV. tv. alapján (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Gazdasági társaságok ügyvezetői, Turzó György könyvvizsgáló, Markó András könyvvizsgáló, Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 27.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadások engedélyokiratának elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 28.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 29.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 30.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló többszörösen módosított 36/1997. (XI.04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kámán László Vezérigazgató Idősügyi Tanács, Büki Pálné elnök

 • 31.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló többször módosított 32/2001. (VI. 27.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kámán László Vezérigazgató

 • 32.  Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetésére és igénybevételéről és használatáról szóló új rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 33.  Javaslat párhuzamos feladatellátás megszüntetésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 34.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. éves összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 35.  Javaslat a szanálandó önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítésének ütemezéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 36.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 37.  A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2008. évi beszámolója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 38.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2009. évi tételes beruházási, felújítási tervére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Javaslat a Pannonhát-Dél-Zalai Turisztikai Egyesület támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Tuboly Kinga mb.irodavezető

 • 40.  Tóth László és a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kérelme Civil Szolgáltató Iroda létesítésének tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagykanizsai Civil Kerekasztal képviselője, Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. képviselője

 • 41.  Tulajdonosi hozzájárulás a Hevesi Sándor utcai „Interspar körforgalom” által érintett ingatlanok telekalakítására vonatkozó kérelem benyújtásához (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Javaslat az Olajbányász sporttelep, az NTE sporttelep és a MÁV sportcsarnok területére elővásárlási jog alapítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Javaslat alapítványok támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Javaslat a Kanizsa TISZK felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjára (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 45.  Javaslat a 2009/2010. tanév szakképzési beiskolázására az RFKB irányelveinek figyelembevételével (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 46.  Tájékoztató a 2009. évi érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezésekről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Középiskolák igazgatói

 • 47.  Javaslat külföldi kiküldetésre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 48.  Javaslat az 51/2007. (XII. 21.) sz. rendelet szerinti reklámgazda szervezet kijelölésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 49.  Javaslat helyi értékvédelmi pályázat kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 50.  Tájékoztató az építészeti örökség helyi védelméről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 51.  Tájékoztató a „Hazavárunk” ösztöndíj kifizetéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 52.  Tájékoztató a 2008. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 53.  Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról a 2008. december 31-i állapot szerint a vagyonkataszter alapján (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 54.  Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. havi ingatlanhasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 55.  Kopjafa állítás a balesetben elhunytak emlékére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 56.  Javaslat Barthos Gyula és Károlyi Árpád tiszteletére emléktáblák elhelyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Soós Ernő

 • 57.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 58.  Javaslat az önkormányzat informatikai beszerzésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 59.  Javaslat a norvég Holmestrand várossal történő kapcsolatfelvételre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

  (A napirend tárgyalására nem került sor.)

 • 60.  Javaslat a TISZK szakmai tanácsadó testületébe tagok delegálására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester (A napirend tárgyalására nem került sor.)

 • 61.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  (A napirend tárgyalására nem került sor.)

 • 62.  Napirend utáni felszólalások

  (A napirend tárgyalására nem került sor.)