ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. március 06.
Nyílt ülés:

 • 25.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató, KI-BE Kft. Kisgyura István, Benczik János ügyvezetők

 • 26.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 27.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartás szabályairól szóló a 2/2005.(II.4.) számú, a 44/2005.(X.4.) számú, a 37/2008.(IX.03.) számú, valamint a 47/2008.(XI.07.) számú rendelettel módosított 52/2004.(XII.22.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 28.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 2/2008.(II. 8.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 29.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …../2009.(……) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András önkormányzati képviselő

 • 30.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése (tárgyalás II. fordulóban, írásban, végszavazás)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 31.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Muraférm Kft. ügyvezetője Nk. Csengery u. 84.

 • 32.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: érintett gazdasági társaság vezető tisztségviselője

 • 33.   Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 2732 altéma számú pályázatán történő részvételre (Fő út 8. szám alatti önkormányzati ingatlan homlokzatának felújítása, írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 34.  Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskolában álláshely csökkenés miatti pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Faller Zoltán igazgató

 • 35.  Javaslat a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napokra utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 36.  Előterjesztés a Nagykanizsa, Deák téren a Felső Templom előtti vadgesztenyefák, valamint a Bajza u. 2. sz. alatti park platánfái cseréjéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht.

 • 37.  Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi ingatlanhasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 38.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2008. évi sportéletéről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 39.  Javaslat a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  Előterjesztés a Csónakázó tó vízminőség védelmi feladatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 41.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 43.  Napirend utáni felszólalások