ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. március 05.
Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató fegyelmi eljárás megindításáról dr. Bicsak Ágnes korábbi megbízott főigazgatóval szemben (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József megbízott főigazgató

 • 2.  A Kanizsa TV Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Pályázók

 • 3.  Tájékoztató a folyamatban lévő és a 2008-ban lezárult perekről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Fellebbezések (írásban)
 • 5.  Belvárosi körgyűrű megvalósításával kapcsolatban tulajdonviszony rendezése (bizalmas, írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében alakult ad hoc bizottság összetételének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Gyalókai Zoltán bizottsági elnök

 • 7.  Javaslat Marton István által a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságon indított munkaügyi perben az önkormányzat jogi képviseletének ellátására (írásban, bizalmas)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 8.  A Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázatának elbírálása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Pályázók

 • 9.  A belváros rekonstrukció előkészítésének aktuális feladatai (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Tóth Viktor vezérigazgató, Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város marketing- és kommunikációs stratégiájának létrehozására és koordinálására, valamint projektmunkák kidolgozására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 11.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a kórház aktuális helyzetéről és pénzügyi-gazdasági prognózisáról készült tájékoztató elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József megbízott főigazgató

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005.(III.7.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális intézmény, Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált intézménye

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006.(III.1.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

 • 14.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2008. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök Meghívott: Koller Jutka ESZI, Ignáczné Király Rózsa FOGYI, Dr. Kaszás Gizella CSSK, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 15.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2009. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008.(III.19.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 17.  Javaslat a szeptember 18-20. között megrendezendő, a MOTO GP eseményeihez kötődő nagykanizsai rendezvény támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Tuboly KingaTourinform Iroda mb. vezetője, Horváth Zoltán a Ka-Rock Alapítvány vezetője, Bolla Ferenc, a H-Turul Motoros Klub elnöke

 • 18.  Javaslat nem kötelező védőoltások önkormányzat általi támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tisztifőorvos

 • 19.  Javaslat a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújításának ütemezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kókainé Hámorszki Éva Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója

 • 20.  A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kft. beszámolója a 2008. évi rehabilitációs költségtámogatási pályázat teljesítéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 21.  Javaslat a Kanizsa Kártya program felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester Meghívott: Tuboly Kinga mb.irodavezető, Kanizsa Kártya Bt. képviselője

 • 22.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Farkas Tibor igazgató

 • 23.  Javaslat Szent Flórián tér 17. sz. alatti egykori óvoda épületének hasznosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Kiskanizsa településrész önkormányzati képviselők

 • 24.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése (tárgyalás II. fordulóban, írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester