ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2009. február 13.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Pék Pál hagyatékának a Magyar Államtól történő átvételére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 2.  Javaslat a Dr. Kovács József által a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságon indított munkaügyi perben az önkormányzat jogi képviseletének ellátására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-vel kötött svájci frank alapú hosszúlejáratú hitelkeretszerződés Bank által kezdeményezett módosítására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 4.  Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról a nagykanizsai 2455/2. hrsz-ú ingatlan 8/32 tulajdoni hányadának adásvétel ügyében (írásban, bizalmas)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 5.  A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület tulajdonát képező, közfeladatokat ellátó Mindenki Háza felújítása (írásban)

  Előterjesztő: Karádi Ferenc önkormányzati képviselő

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa 2081. hrsz-ú, Nagykanizsa, Ady Endre u. 68/A. szám alatti ingatlan (MÁV Sportcsarnok) megszerzésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Előterjesztés a Csónakázó tó vízminőség védelmi feladatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. Gáspár András ügyvezető

 • 8.  Javaslat a Kanizsa Kártya program felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester Meghívott: Tuboly Kinga, Vlasics Tamás

 • 9.  Horváth István és Dr. Károlyi Attila együttes képviselői indítványa Nagykanizsa, Hevesi út - Rózsa út kereszteződésben körforgalom kialakítására (írásban)
 • 10.  Polai József képviselő önálló indítványa bajcsai sportlétesítmény felújítására vagy új megépítésére (írásban)
 • 11.  Polai József képviselő önálló indítványa közterület fejlesztésére (írásban)
 • 12.  Bicsák Miklós képviselő önálló indítványa forrás biztosítása ingatlan adásvételére (írásban)
 • 13.  Az Ingatlankezelési Intézmény megszüntetése miatt előrehozott korengedményes nyugdíj finanszírozása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 14.  Javaslat az Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatására vállalt kötelezettségünk teljesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 15.  Javaslat a szlovéniai Ptujban rendezendő karneválra utazó küldöttség összeállítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 16.  Javaslat a „Vasút a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kuczoginé Tálosi Amália óvodavezető

 • 17.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése (tárgyalás I. fordulóban, írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 18.  Javaslat sajtó-helyreigazítás kezdeményezésére (írásban

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester