ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

HIRDETMÉNY
2013-01-03

HIRDETMÉNY

Nagykanizsa MJ Város településrendezési terv módosítás közszemlére tétele

Nagykanizsa MJV Önkormányzata megbízására az AOD Kft elkészítette a város településrendezési tervének szükséges módosításait. A tervet az érdekelt szakhatóságokkal megtörtént egyeztetés és javítás után az Étv. 9. § (6) bekezdése értelmében 2012. december 21-től 2013. január 20-ig közszemlére tesszük. Ezen időtartam idején a terv munkanapokon munkaidő alatt megtekinthető a városi főépítészi irodában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 4.)

A módosítással érintett területek:

1. Kinizsi u. – Rákóczi u. – Sugár u. – Arany J. u. folytatása által határolt tömbben az övezeti szabályozás módosítása

2. Mánta-patak – Principális-csatorna – 0397 hrsz. út által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása

3. Az építési helyre vonatkozó szabályok módosítása egyes kistelkes területeken

4. A Csengery utcából nyíló 3864/5 hrsz-ú út közút jellegének törlése

5. Az épülő 61. úti felüljáró környezetében új kiszolgáló út kialakítása

6. A városi strand övezeti határának és beépítési módjának módosítása

7. Kertes mezőgazdasági területeken az építménymagasság módosítása

8. A Gárdonyi utcából nyíló 30493 hrsz-ú telken tervezett közút törlése

9. A kiskanizsai volt Tsz-major övezeti besorolásának módosítása

10. A Vágóhíd utcából északra tervezett gyűjtőút egy részének törlése

11. Petőfi – Honvéd – Dózsa u. által határolt tömbben a szabályozás pontosítása

12. Az Interspar áruháztól keletre tervezett tömbfeltáró út törlése

13. A Siroma-plast telepétől délre húzódó 3287/6 hrsz-ú út törlése

14. Erdész u. keleti végén tervezett buszforduló helyének biztosítása

15. Vízfolyások jogszabályban előírt kezelési sávjának egyértelműsítése

16. A város területén lévő egyes közutak szabályozási szélességének csökkentése

A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel időtartama alatt a városi főépítésznek írásban (levél: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fax.: 93/500-735) lehet jelezni.

 

Nagykanizsa, 2012. november 27.

Cseresnyés Péter

polgármester