ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

HIRDETMÉNY
2013-01-03

HIRDETMÉNY

 

Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló

91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Balogh László képviselő 2012. novemberében előterjesztést nyújtott be az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására.

Az indítvány célja a Rákóczi u. 40. sz. (1292 hrsz.) ingatlan kivétele az utcaképi védettség alól, azaz a rendelet 1. melléklet U-9 Védett utcaképek táblázat Sugár utcai ingatlanok 7. sorának törlése.

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) ök. rendelet 3. § (5) bekezdése szerint: „A helyi védelem kimondásával vagy törlésével kapcsolatos javaslatot az erről szóló döntést megelőzően 30 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közhírré kell tenni. A közhírré tétel időtartama alatt a javaslattal kapcsolatos előterjesztés megtekintését biztosítani kell.”

Ezért a módosított tervet 2012. november 30-tól 2012. december 30-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.

A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel időtartama alatt a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben lehet jelezni.

Nagykanizsa, 2012. november 27.

Cseresnyés Péter

polgármeste