ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására
2013-01-25

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

ÁLTAL ALAPÍTOTT

KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

 

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2013-ban is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:

 • a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti    munkásságuk során maradandót alkottak,
 • tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
 • kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
 • kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:

 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
 • „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
 • „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
 • „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím.

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).

A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntető cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2013. február 8-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

 

Nagykanizsa, 2013. január 24.

 

Cseresnyés Péter

polgármester