ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

HIRDETMÉNY
2013-09-24

HIRDETMÉNY

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezés alá vonta a hatályos rendezési terv Alkotmány u. – Lovarda u. – belterületi határ – 4089 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó részét. A tervdokumentáció módosítását a B & H Régió Bt. készített el.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28. (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2013. (III. 28.) számú határozatának 3. b.) pontja értelmében: „A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén a véleményezendő anyag helyben szokásos közzétételével (hirdetmény az önkormányzati hirdetőtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa Lokálpatrióta hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevonására. „Ezért a módosított tervet 2013. október 19-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.

 

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik