ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

FELHÍVÁS
2013-11-14

 

NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

 
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti egyes üzemtervezett erdő művelési ágú ingatlanait.
 
Az ingatlanok együttes területe:     29,70 ha
 
Az ingatlanok együttes kikiáltási ára:     50.508.661,-Ft + ÁFA
 
Két ingatlan külön is megvásárolható 842.520,-Ft + ÁFA valamint 209.449,-Ft + ÁFA értékben.
 
A versenytárgyalás időpontja:         2013. november 19.    14:00 óra
A versenytárgyalás eredménytelensége esetén a kiírás visszavonásig – munkaszüneti vagy szabadnap kivételével – minden kedden.
 
A versenytárgyalási kiírás csak regisztrációt követően váltható ki, a versenytárgyaláson csak regisztrált természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek részt, az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ csak regisztrált ajánlattevők részére nyújtható.
 
A regisztráció feltétele:
  • magánszemély esetén az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplés és erdőgazdálkodói kód meglétének igazolása,
  •  jogi személy esetén erdőgazdálkodói kód meglétének és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személy alkalmazásának igazolása,
  • jogi személyek esetében nyilatkozat átlátható szervezetnek minősülésről,
  • a helyi adótartozás és 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozás fenn nem állásáról igazolás bemutatása.

A regisztráció helye, telefonos időpontkérés: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala
                                                                   Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda
                                                                   8800Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II. emelet 2. Iroda
                                                                           Telefon: +36-20-849-2330 vagy +36-20-849-2328
A regisztráció során rögzítendő adatok:
  • természetes személyek esetében: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi azonosító jel, lakcím, erdőgazdálkodói kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód
  • jogi személy esetén: név, székhely, nyilvántartási szám, KSH azonosító, erdőgazdálkodói kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód
A regisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell, a felvett adatok csak az adott ügy intézése érdekében kerülnek felhasználásra.
 
Az ingatlanok megtekintését regisztrált ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban kizárólag hivatali munkaidőben legfeljebb 1,5 óra időtartamban biztosítjuk.”
 
 
Nagykanizsa, 2013. november 5.
 
 
Tisztelettel:
 
 
                                                                                                             Cseresnyés Péter
                                                                                                                         polgármester