ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
2014-01-27

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

ÁLTAL ALAPÍTOTT

KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2014-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
 • a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti    munkásságuk során maradandót alkottak,
 • tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
 • kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
 • kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
 • „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
 • „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
 • „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
 • „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím.
 
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntető cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapon részletes indoklással legkésőbb 2014. január 27-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett Word fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
 
Nagykanizsa, 2014. január 7.
 
 
                                                                                     Cseresnyés Péter
      polgármester