ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK





HIRDETMÉNY
2014-02-03

HIRDETMÉNY

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetéséről.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a főépítészhez eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
A fentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.