ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

FELHÍVÁS
2014-03-28

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
 
 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28-30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
 
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
 
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló     2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
  • szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • másik szülő halotti anyakönyvi kivonata,
  • Gyámhivatal határozata,
  • Bíróság ítélete
 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
 
                                                                                                Tankerületi igazgató