ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014-06-19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
 
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-500-730
Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester
 
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás „A” jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
 
3. A szerződés meghatározása:
közszolgáltatási szerződés
 
4. A szerződés időtartama:
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
 
5. A szolgáltatás megkezdésének napja:
2015. január 1.
 
6. A teljesítés helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
7. A pályázat benyújtásának határideje:
A felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap. 12.00 óra.
 
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
2014. november 20. 10.00 óra
 
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 
2014. december 01.
 
11. Elbírálás módja és szempontja:
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
 
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000,-Ft. + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következő címen:
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
Gazdálkodási Osztály
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
 
A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
 
14. A pályázók köre:
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.