ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére
2014-07-08

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője pályázatot hirdet
mezőőr
munkakör betöltésére
 
 
Munkáltató:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője.
 
A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkajogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
A jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, illetmény megállapításra és juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai az irányadók.
 
A munkavégzés helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő Szentgyörgyvári-hegy 31301-32903 hrsz. és Mórichely 30801-31172 hrsz. területe.
 
A munkakörbe tartozó feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény és a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.) FM rendelet által szabályozott mezőőri feladatok ellátása.
 
Pályázati feltételek:
-          magyar állampolgárság
-          büntetlen előélet, valamint a 2012. évi CXX. Tv. 5. § (2) – (3) bekezdésében előírtaknak megfelelés
-          cselekvőképesség
-          B kategóriás jogosítvány
-          jó egészségi és fizikai állapot
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-          mezőőri vizsga
-          a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben a rendészeti feladatot ellátó személyeknek meghatározott vizsga
-          helyismeret Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
-          rendvédelmi szervnél szerzett szakmai tapasztalat
-          sörétes fegyverhasználati engedély
-          lovagolni tudás
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          szakmai önéletrajz,
-          munkatapasztalatok (eddigi munkahelyek) ismertetése, igazolása,
-          végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
-          fegyverhasználati engedély és jogosítvány fénymásolata,
-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV tv. 3./A §-nak megfelel, továbbá nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
-          nyilatkozat arra vonatkozóan,
-      hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező és elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
-          nem áll cselekvőképességében teljes vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. augusztus 15. péntek 12:00 óra
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a „mezőőri pályázat” megjelölést.
Bővebb felvilágosítás Bakonyi Tamástól, a Közterület-felügyelet csoportvezetőjétől kérhető a 0620/8492486 telefonszámon.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. augusztus 29.
 
A benyújtott pályázati dokumentáció alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője dönt.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye,
www.nagykanizsa.hu
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap