ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
2014-12-09

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ÁLTAL ALAPÍTOTT
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

 
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2015-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
  • a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti    munkásságuk során maradandót alkottak,
  • tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
  • kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
  • kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím,
- „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím,
- „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe,
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím,
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím.
 
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntető cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok, valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon, részletes indoklással legkésőbb 2015. január 9-ig nyújtsák be Dénes Sándor polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt papíron és lehetőség szerint World fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
 
Nagykanizsa, 2014. december 8.
 
                                                                                       Dénes  Sándor
      polgármester