ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

H I R D E T M É N Y
2015-03-04

H I R D E T M É N Y

a bírósági ülnökök választásáról
 
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbb, 2011-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén lejár (az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új választás megtartása.
 
A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. és 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.
 
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
 
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:
 
Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Járásbíróság
14 fő ülnök + 6 fő pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Törvényszék
5 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5 fő ülnök
 
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
 
Jelöltet állíthatnak:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, kivéve a pártokat.
 
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei jelölik.
 
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
 
Jelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” elnevezésű nyomtatvány).
- A hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
(A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon külön – külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt!)
 
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidőben átvehető, vagy innen letölthető:
 
 
A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.)
2015. március 31-ig
- személyesen munkaidőben, vagy
- postai úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: „Bírósági ülnökválasztás”.
 
A jelöléshez csatolni kell:
- a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint
- a hatósági erkölcsi bizonyítványt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt legkésőbb az ülnökválasztást tárgyaló közgyűlés napján 12.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.
 
 
Nagykanizsa, 2015. március 4.
 
 
Dénes Sándor
 polgármester