ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

H I R D E T M É N Y a bírósági ülnökké jelölés határidejének meghosszabbításáról
2015-04-10

Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:

Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma
Zalaegerszegi Törvényszék  5 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5 fő ülnök

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Jelöltet állíthatnak:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, kivéve a pártokat.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Jelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” elnevezésű nyomtatvány).
- A hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
(A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon külön – külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt!)

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidőben átvehető, vagy innen letölthető:

Bírósági ülnökké jelölés
Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.)

2015. április 20-ig

- személyesen munkaidőben, vagy
- postai úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: „Bírósági ülnökválasztás”.

A jelöléshez csatolni kell:
- a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint
- a hatósági erkölcsi bizonyítványt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt legkésőbb az ülnökválasztást tárgyaló közgyűlés napján 12.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.


Nagykanizsa, 2015. április 8.


Dénes Sándor
polgármester