ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tájékoztató a Nagykanizsát érintő nagyforgalmú közutakra és vasútvonalakra vonatkozó Stratégiai Zajvédelmi Tervjavaslatok észrevételezéséhez
2016-06-30

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

A Nagykanizsát érintő, nagyforgalmú közutakra vonatkozó Stratégiai Zajvédelmi Terv [Zajtérképezett útszakaszok: 61. sz. II. rendű főút 192+297 – 193+784 km szelvény, 74. sz. (ma: 7551. sz.) II. rendű főút 1+359 – 2+1010 km szelvény, 6804. sz. összekötő út 1+644 3+980 km szelvény] megtekinthető az alábbi linken:

 

http://elzadev.kti.hu/dokumentum/492/Zala_megye__Nagykanizsa__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv__kozut.pdf

 

A kapcsolódó szakmai anyagok [Általános leírás és Műszaki dokumentáció] az alábbi két linken tekinthetők meg:

 

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/572726d1c0cc552844d62976/575ff1b7a9ce5683c2d4dbc5/6d9f015fe93929fb0017720e90a06b84/%C3%81ltal%C3%A1nos_le%C3%ADr%C3%A1s.zip

 

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/572726d1c0cc552844d62976/575ff1b7a9ce5683c2d4dbc5/db13df8ae934704c8712b3761dc026b1/M%C5%B1szaki_dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip

 

Az anyagok nyomtatott formában megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 10. számú irodájában.

 

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat, az érintett önkormányzatok pedig tájékoztatják a közvéleményt.

 

Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 nap áll rendelkezésre.

 

A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

 

A fentiek figyelembevételével tájékoztatjuk Önöket, hogy észrevételeiket elektronikus úton a hari.milan@nagykanizsa.hu és a zambo.tamas@nagykanizsa.hu e-mail címre küldhetik meg, mely esetben az üzenet tárgyaként azt tüntessék fel, hogy „Észrevétel a Nagykanizsát érintő, nagyforgalmú közutakra vonatkozó Stratégiai Zajvédelmi Tervhez”.

 

Az észrevételeiket ügyfélfogadási időben írásos formában személyesen is leadhatják Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterénél a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatt az I. emelet 5. sz. irodában, vagy azt a jelzett határidőn belüli beérkezéssel megküldhetik levélben az Önkormányzatnak címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) mely esetekben tárgyként fel kell tüntetni, hogy „Észrevétel a Nagykanizsát érintő, nagyforgalmú közutakra vonatkozó Stratégiai Zajvédelmi Tervhez”

 

Közzétéve: 2016. június 30.