SZERVEZETI EGYSÉG BEOSZTÁS E-MAIL CÍM  TELEFONSZÁM FAX
+36 20/849-
TISZTSÉGVISELÕK    
Dénes Sándor polgármester denes.sandor@nagykanizsa.hu 2301 +36 93 510 077
Karádi Ferenc alpolgármester karadi.ferenc@nagykanizsa.hu 2303 +36 93 510 077
Tóth Nándor alpolgármester  toth.nandor@nagykanizsa.hu 2304 +36 93 510 077
Bedõ Ibolya  polgármesteri titkárnõ bedo.ibolya@nagykanizsa.hu 2300 +36 93 510 077
Farkasné Komáromy Szilvia alpolgármesteri titkárnõ farkasne.szilvia@nagykanizsa.hu 2302 +36 93 510 077
JEGYZÕ, ALJEGYZÕ    
dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ gyergyak.krisztina@nagykanizsa.hu 2307 +36 93 510 078
dr. Termecz Marianna aljegyzõ  termecz.marianna@nagykanizsa.hu 2313 +36 93 510 078
Németh Georgina jegyzõi titkárnõ nemeth.georgina@nagykanizsa.hu 2305 +36 93 510 078
POLGÁRMESTERI KABINET    
Lehota János kabinetvezetõ lehota.janos@nagykanizsa.hu +36 20 317 1120 +36 93 510 077
Polgármesteri szervezési csoport    
Pere-Horváth Krisztina PR-tevékenységek tervezõ, szervezõ pere.krisztina@nagykanizsa.hu 2308  
Gerencsér Tibor nemzetközi és civil kapcsolatok ügyintézõ gerencser.tibor@nagykanizsa.hu 2311  
Bedõ Ibolya  polgármesteri titkárnõ bedo.ibolya@nagykanizsa.hu 2300  
Farkasné Komáromy Szilvia alpolgármesteri titkárnõ farkasne.szilvia@nagykanizsa.hu 2302  
Kém Éva marketing ügyintézõ  kem.eva@nagykanizsa.hu 2311  
dr. Szabados Gyula   önkormányzati tanácsadó  szabados.gyula@nagykanizsa.hu 2309  
Bedõ Richárd szervezési ügyintézõ bedo.richard@nagykanizsa.hu 2308  
Antal Adrienn idegenfogalmi ügyintézõ nagykanizsa@tourinform.hu +36 20 298 2618  
Bali Veronika  idegenforgalmi ügyintézõ bali.veronika@nagykanizsa.hu +36 30 630 3829  
Fõépítészi csoport    
Gilincsek Gábor városi fõépítész, csoportvezetõ gilincsek.gabor@nagykanizsa.hu 2346  
Polgár Anna Sarolta településrendezési ügyintézõ polgar.anna@nagykanizsa.hu 2343  
JEGYZÕI KABINET    
dr. Termecz Marianna aljegyzõ/jegyzõi kabinetvezetõ termecz.marianna@nagykanizsa.hu 2313 +36 93 510 078
Anekné Grabant Márta személyzeti ügyintézõ anekne.marta@nagykanizsa.hu 2312  
Ács Lászlóné testületi szervezési ügyintézõ  acs.laszlone@nagykanizsa.hu 2314  
Deák Istvánné munkaügyi szervezési ügyintézõ deak.istvanne@nagykanizsa.hu 2312  
Bokán Péter üzemeltetési szervezési ügyintézõ  bokan.peter@nagykanizsa.hu 2323  
Kovács Éva testületi szervezési ügyintézõ kovacs.eva@nagykanizsa.hu 2314  
dr. Molnár Zoltán jogi ügyintézõ molnar.zoltan@nagykanizsa.hu 2322  
Németh Georgina jegyzõi titkárnõ nemeth.georgina@nagykanizsa.hu 2305  
dr. Lakó Imre jogi ügyintézõ  lako.imre@nagykanizsa.hu 2319  
Agg János gépkocsivezetõ   +36 30 631  4152  
Bódogh Norbert gépkocsivezetõ   +36 30 994  9206  
Dezse György üzemeltetési asszisztens  dezse.gyorgy@nagykanizsa.hu +36 30 997  9335  
Szabó Mária hivatalsegéd, kézbesítõ szabo.maria@nagykanizsa.hu 2316  
Belsõ ellenõrzési munkacsoport    
Osváth Sándorné revizor  osvath.sandorne@nagykanizsa.hu 2315  
Szõlõsiné Törõcsik Cecília revizor szolosine.cecilia@nagykanizsa.hu 2315  
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY    
Kunics György osztályvezetõ  kunics.gyorgy@nagykanizsa.hu 2350 +36 93 510 078
Horváth Csilla  szervezési ügyintézõ horvath.csilla@nagykanizsa.hu 2353  
Pénzügyi, költségvetési csoport    
Jónásné Szõke Krisztina pénzügyi, költségvetési csoportvezetõ jonasne.krisztina@nagykanizsa.hu 2351 +36 93 510 078
Berecz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor berecz.balazs@nagykanizsa.hu 2349  
Dezséné Liplin Renáta pénzügyi ügyintézõ dezsene.renata@nagykanizsa.hu 2368  
Vargáné Tóth Bernadett   pénzügyi ügyintézõ  vargane.bernadett@nagykanizsa.hu 2368  
Drávecz Istvánné pénzügyi ügyintézõ dravecz.istvanne@nagykanizsa.hu 2365  
Tersztenyák-Héder Katalin   pénzügyi ügyintézõ heder.katalin@nagykanizsa.hu 2363  
Gyulai-Horváth Ágnes könyvelõ gyulai-horvath.agnes@nagykanizsa.hu 2366  
Koczorné Vukics Eszter munkaügyi ügyintézõ koczorne.eszter@nagykanizsa.hu 2371  
Németh Istvánné könyvelõ burka.szilvia@nagykanizsa.hu 2363  
Németh Márk pénzügyi ügyintézõ pénztáros nemeth.mark@nagykanizsa.hu 2347  
Bodnár Márk pénzügyi ügyintézõ bodnar.mark@nagykanizsa.hu 2363  
Szalai Rita pénzügyi, költségvetési koordinátor szalai.rita@nagykanizsa.hu 2349  
Ambrus-Pintér Gabriella könyvelõ pinter.gabriella@nagykanizsa.hu 2366  
Petrényi Anett kontrolling ügyintézõ  petrenyi.anett@nagykanizsa.hu 2348  
Adóügyi csoport    
Somogyi Ottó adóügyi csoportvezetõ  somogyi.otto@nagykanizsa.hu 2359 +36 93 510 078
Bukovics Lászlóné adóügyintézõ bukovics.laszlone@nagykanizsa.hu 2360  
Büki Józsefné adóügyintézõ buki.jozsefne@nagykanizsa.hu 2362  
Fodorné Horváth Bernadett adóügyintézõ fodorne.bernadett@nagykanizsa.hu 2355  
Gál Miklós adóügyintézõ gal.miklos@nagykanizsa.hu 2361  
Havasi Péter  adóügyintézõ havasi.peter@nagykanizsa.hu 2358  
Bácskainé Rodek Petra adóügyintézõ bacskaine.petra@nagykanizsa.hu 2355  
Prémecz Mária adóügyintézõ premecz.maria@nagykanizsa.hu 2355  
Jakabfiné Varga Erika adóügyintézõ jakabfine.erika@nagykanizsa.hu 2438  
Tóth Éva adóügyi szervezési ügyintézõ toth.eva@nagykanizsa.hu 2354  
Vajda Gézáné adóügyintézõ vajda.gezane@nagykanizsa.hu 2357  
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési csoport    
Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoportvezetõ tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu 2344 +36 93 510 078
Hári Milán  szervezési ügyintézõ  hari.milan@nagykanizsa.hu 2345  
Bíró Tamás  beruházási ügyintézõ biro.tamas@nagykanizsa.hu 2329  
Zámbó Tamás beruházási ügyintézõ  zambo.tamas@nagykanizsa.hu 2327  
dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos farkas.roland@nagykanizsa.hu 2328  
Pap József Zoltán vagyongazdálkodási szervezési ügyintézõ pap.jozsef@nagykanizsa.hu 2330  
Gyuranecz Noémi településgazdálkodási referens gyuranecz.noemi@nagykanizsa.hu 2329  
Horváth Edit beszerzési ügyintézõ horvath.edit@nagykanizsa.hu 2402  
dr. Vass Veronika vagyongazdálkodási jogi ügyintézõ vass.veronika@nagykanizsa.hu 2466  
HUMÁN ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY    
Bagarus Ágnes osztályvezetõ  bagarus.agnes@nagykanizsa.hu 2333 +36 93 510 078
Kémné Milei Éva szervezési ügyintézõ kemne.eva@nagykanizsa.hu 2332  
Humánigazgatási csoport    
Bagarus Ágnes humánigazgatási csoportvezetõ bagarus.agnes@nagykanizsa.hu 2333 +36 93 510 078
Standné Pintér Rita szervezési ügyintézõ standne.rita@nagykanizsa.hu 2437  
Feldéné Hajnal Mónika szociálpolitikai ügyintézõ  feldene.monika@nagykanizsa.hu 2441  
Põczéné Faics Gabirella szociálpolitikai ügyintézõ poczene.gabriella@nagykanizsa.hu 2442  
Kaczor Kinga szociálpolitikai ügyintézõ kaczor.kinga@nagykanizsa.hu 2338  
Koronczai Erzsébet szociálpolitikai ügyintézõ koronczai.erzsebet@nagykanizsa.hu 2455  
Németh György szociálpolitikai ügyintézõ nemeth.gyorgy@nagykanizsa.hu 2441  
Császár-Hársfalvi Mária lakás és helyiséggazdálkodási ügyintézõ harsfalvi.maria@nagykanizsa.hu 2453  
Vadász Annamária szociálpolitikai ügyintézõ vadasz.annamaria@nagykanizsa.hu 2414  
Vinczek Ibolya szociálpolitikai ügyintézõ vinczek.ibolya@nagykanizsa.hu 2451  
Tollárné Tóth Tímea szociálpolitikai ügyintézõ tollarne.timea@nagykanizsa.hu 2415  
Fehér Ildikó intézményi referens  feher.ildiko@nagykanizsa.hu 2334  
Rezsõfi Tamás sportigazgatási szervezési ügyintézõ rezsofi.tamas@nagykanizsa.hu 2454  
Közigazgatási csoport    
dr. Borka Beáta Marianna közigazgatási csoportvezetõ borka.beata@nagykanizsa.hu 2436 +36 93 510 078
Baracskai László általános igazgatási ügyintézõ  baracskai.laszlo@nagykanizsa.hu 2484  
Dömötörné Kupó Szilvia általános igazgatási ügyintézõ / hagyatéki ügyek domotorne.szilvia@nagykanizsa.hu 2413  
Both Péter szervezési ügyintézõ  both.peter@nagykanizsa.hu 2470  
Papp Judit általános igazgatási ügyintézõ papp.judit@nagykanizsa.hu 2468  
Dr. Kapin Ilona jogi ügyintézõ kapin.ilona@nagykanizsa.hu 2413  
Vukné dr. Kálovics Marianna általános igazgatási ügyintézõ vukne.marianna@nagykanizsa.hu 2478  
Baj Attiláné központi iktató baj.attilane@nagykanizsa.hu 2419  
Németh Istvánné központi iktató nemeth.istvanne@nagykanizsa.hu 2379  
Kovács Krisztina központi iktató ovarine.krisztina@nagykanizsa.hu 2445  
Gergely Judit központi iktató gergely.judit@nagykanizsa.hu 2378  
Kondákor Attiláné központi iktató kondakor.attilane@nagykanizsa.hu 2377  
Építésügyi csoport    
Horváth Tamás építésigazgatási ügyintézõ koordinátor horvath.tamas@nagykanizsa.hu 2488  
Magyarné Lukács Márta szervezési ügyintézõ  magyarne.marta@nagykanizsa.hu 2489  
Dervalitsné Schott Zsuzsanna  építésigazgatási ügyintézõ dervalitsne.zsuzsanna@nagykanizsa.hu 2479  
Gerencsér Mária építésigazgatási ügyintézõ gerencser.maria@nagykanizsa.hu 2477  
Junger Mónika építésigazgatási ügyintézõ junger.monika@nagykanizsa.hu 2475  
Bognár Éva építésigazgatási ügyintézõ bognar.eva@nagykanizsa.hu 2475  
Völgyiné Domina Anikó építésigazgatási ügyintézõ  volgyine.aniko@nagykanizsa.hu 2477  
Közterület Felügyelet     
Bakonyi Tamás közterület felügyelet csoportvezetõ  bakonyi.tamas@nagykanizsa.hu 2486 +36 93 510 078
Horváthné Lukácsi Zsuzsanna szervezési ügyintézõ lukacsi.zsuzsanna@nagykanizsa.hu 2485  
Szabó Ágnes szervezési ügyintézõ  agnes.szabo@nagykanizsa.hu 2485  
Csik Tamás közterület felügyelõ  csik.tamas@nagykanizsa.hu 2482  
Horváth Ferenc közterület felügyelõ horvath.ferenc@nagykanizsa.hu 2483  
Pásztor Lajos közterület felügyelõ pasztor.lajos@nagykanizsa.hu 2448  
Gyuranecz Tibor közterület felügyelõ gyuranecz.tibor@nagykanizsa.hu 2482  
Molnár Csaba  közterület felügyelõ molnar.csaba@nagykanizsa.hu 2487  
Lõrincz Sándor közterület felügyelõ  lorincz.sandor@nagykanizsa.hu 2487  
Laki Attila mezõõr   +3630/332  3778  
Simon Zsolt mezõõr   +3630/298  3445  
AnyakönyvvezetõkVasemberház, (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)   
Matyola Péterné anyakönyvvezetõ matyola.peterne@nagykanizsa.hu 2457 +36 93 516 902
Harangozó Helga anyakönyvvezetõ harangozo.helga@nagykanizsa.hu 2467  
Sznopek Ildikó anyakönyvvezetõ sznopek.ildiko@nagykanizsa.hu 2456