Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a kiemelt fejlesztési területekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Uszoda elõtt található " Díszkút kisfiúval" címû köztéri alkotás áthelyezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

  KIEGÉSZÍTÉS - rendeleti javaslat

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetése (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Szita László könyvvizsgáló, valamint az egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

KIEGÉSZÍTÉS – könyvvizsgálói jelentés

KIEGÉSZÍTÉS - Pénzügyi Bizottság véleményezése

KIEGÉSZÍTÉS - Önkormányzati Érdekegyeztetõ Fórum véleménye

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat az országos közút melletti kerékpárút szakasz üzemeltetésbe történõ átadásával kapcsolatas döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a „TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001,-02,-03” azonosító számú projektek (Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései) Támogatási Szerzõdéseinek és vonatkozó projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdések mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosítószámú Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt Támogatási Szerzõdésének és vonatkozó Projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdés mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Zala megyei 03. számú országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Állampapír vásárlására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 

 1. Javaslat a 15. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a 2018/19-es nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

  1. sz. KIEGÉSZÍTÉS - polgármesteri tájékoztató

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat a bevándorlásszervezõ irodák és szervezetek elutasítására

Zárt ülés:

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2017. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére