TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 „Idõsekért Nagykanizsán” projekt

Kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Idõsekért Nagykanizsán”

A szerzõdött támogatás összege: 80 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egységei közül az Idõsek klubja I. és a Házi segítségnyújtás mûködik a Nagykanizsa Zrínyi u. 40/a szám alatti létesítményben. Saját otthonukban élõ, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idõskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött személyek napközbeni tartózkodásának, napi egyszeri meleg étkezésnek biztosítása, valamint a társas kapcsolatok segítése, higiéniás szükségletek kielégítése, klubszerû idõtöltés biztosítása. A napközben igénybe vehetõ szociális szolgáltatások növelik a rászorulók biztonságát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idõs ember saját otthonában élhessen.

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idõskorúak ellátására, ezért hozta létre az Idõsek Klubját, ahol megfelelõ szakképzett munkaerõvel gondoskodnak az öregek nappali ellátásáról. Az idõsek klubja a klubtagok részére napi életritmust biztosító szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelõ szolgáltatást nyújt. Az intézményben helyi igényeknek megfelelõ közösségi programok kerülnek szervezésre, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésû programoknak, csoportoknak, lehetõvé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhetõ módon mûködjön.

A fejlesztés eredményeként az idõsek megfelelõ körülmények között szebb környezetben, hangulatosabb feltételek mellett tudják eltölteni hétköznapjaikat. Megvalósul az épület külsõ rekonstrukciója, belsõ környezetének optimalizálása és a szükséges akadálymentes használhatóság.

Az épület felújításával, illetve berendezési tárgyainak cseréjével az idelátogatókat biztonságos, méltó körülmények fogadhatják.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.

Projekt azonosító száma: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)