TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum” projekt

Kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. 

A projekt címe: „Kanizsai foglalkoztatási paktum”

A szerzõdött támogatás összege: 425 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A helyi foglalkoztatási együttmûködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívásra Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 03. 31. napon TOP-6.8.2.15-NA1-2016-00001 azonosító számon, Kanizsai foglalkoztatási paktum címen regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a közremûködõ szervezetnek, amelyet a Támogató 2016. 06. 16. napon kelt támogatói döntés szerint 425.000.000 Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendõ támogatásban részesített.

A projektet konzorciumban valósítja meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft-vel.

A foglalkoztatási paktum kötelezõ tagjai:

  • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
  • Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerõpiacért Felelõs Államtitkárság,
  • Zala Megyei Önkormányzat.

A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztés helyzetelemzésen alapuló helyi szintû stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskeresõ hátrányos helyzetû és inaktív személyek munkaerõ-piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a Nagykanizsán élõ munkanélküliek közül minimum 300 fõ vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.

A projekt fõ tevékenységei:

  • foglalkoztatási paktum létrehozása,
  • munkaerõ-piaci szolgáltatások nyújtása,
  • álláskeresõk azonosítása és számukra képzések indítása,
  • támogatott foglalkoztatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001

Támogató alap: Európai Szociális Alap (ESZA)