TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 „Kerékpárút a Csónakázó tóhoz” projekt

Kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Kerékpárút a Csónakázó tóhoz”

A szerzõdött támogatás összege: 83 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A megfelelõ életminõség és a mobilitás mindenki számára csak akkor maradhat fenn a városokban, ha sikerül az emberek számára az egyéni gépjármûforgalommal szemben idõben és kényelemben versenyképes alternatívát nyújtani és ezzel befolyásolni a közlekedõket, hogy autó helyett vasúttal, busszal, gyalog, és nem utolsó sorban kerékpárral közlekedjenek.

Ennek azonban egyik alapvetõ feltétele, a biztonságos kerékpározást lehetõvé tévõ kerékpárút hálózat kiépítése.

Projekt céljai:

  • Összeköttetés biztosítása a jelenleg meglévõ, illetve megépülõ útvonalak között, s ez által Nagykanizsa kerékpárral történõ átjárhatóságának elõsegítést, a kerékpáros infrastruktúra fejlõdését.
  • Közlekedésbiztonság fejlesztése (balesetek számának csökkenése)
  • Kerékpárral közlekedõk arányának növekedése (ezáltal a fejlesztés hozzájárul a napi utazások esetén fõ közlekedési eszközként kerékpáros közlekedési módot választók részaránya eredményindikátor értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéshez).
  • A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek tervezett fizikai zárása 2018. június 30.

A tervezett kerékpáros létesítmény mûszaki tartalma:

A kerékpárforgalmi létesítmény paramétereit a szakmai elvárások és a vonatkozó szabványok határozták meg. A létesítmény három különálló szakaszt tartalmaz:

  • Az elsõ a Kaposvári úton megépült gyalog- és kerékpárút közvetlen folytatásaként egy átvezetést jelent a 61-es elkerülõre vezetõ úton.
  • A következõ szakasz az egykori sétányhelyén kiépített úton kijelölt kétirányú kerékpáros nyom. Ez a szakasz a vasúti átjáróig tart.
  • A harmadik szakasz a vasúti töltés mellett és a tó gátján vezet végig a közelmúltban létesült látogatóközpontig.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)